Chỉ đạo, Điều hành

[Infographics] Những “dấu ấn Võ Văn Kiệt” trong công cuộc đổi mới đất nước

Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Thủ tướng Võ Văn Kiệt - gần một thế kỷ là vô cùng phong phú, sinh động, thể hiện trên nhiều lĩnh vực và trải dài trên cả ba miền đất nước.

Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Thủ tướng Võ Văn Kiệt - gần một thế kỷ là vô cùng phong phú, sinh động, thể hiện trên nhiều lĩnh vực và trải dài trên cả ba miền đất nước. Ông là một trong những người đi đầu trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam, là “tổng công trình sư” của nhiều dự án táo bạo.

Dù ở bất kỳ cương vị nào, ông luôn quan niệm: tất cả những ai nặng lòng với đất nước đều sẵn sàng xả thân cho sự nghiệp chung. Niềm tin ấy giúp ông thành công trong mọi bước đi. Đồng chí Võ Văn Kiệt sinh ngày 23/11/1922, cách đây tròn 100 năm.

(Nguồn: infographics)

Xem thêm