Văn hóa

Khai mạc triển lãm ảnh Kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam

Hà Nội

Các bức ảnh trưng bày tại triển lãm cho thấy, xuyên suốt chiều dài lịch sử 80 năm qua, từ khi bản Đề cương về Văn hóa ra đời đến nay, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề phát triển văn hóa.

Lễ cắt băng khai mạc triển lãm. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

TTXVN - Lễ khai mạc Triển lãm ảnh Kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023) đã khai mạc sáng 27/2, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội.

Triển lãm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã cắt băng khai mạc.

Phát biểu khai mạc tại triển lãm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh: Triển lãm ảnh Kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam trưng bày 80 bức ảnh, được bố cục thành hai phần.

Phần thứ nhất là các ảnh tư liệu, phần lớn là ảnh đen trắng, được chụp và lưu trữ từ năm 1945 đến nay, trong đó có bản chụp toàn văn Đề cương về Văn hóa Việt Nam in trên Tạp chí Tiên phong số 1, tháng 11 năm 1945; ảnh về Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các hoạt động văn hóa, văn nghệ và văn nghệ sỹ.

Phần thứ hai là ảnh về những thành tựu trong gìn giữ, phát huy giá trị di sản, bản sắc văn hoá Việt Nam và một số hoạt động văn hóa nghệ thuật nổi bật những năm gần đây.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Các bức ảnh trưng bày tại triển lãm cho thấy, xuyên suốt chiều dài lịch sử 80 năm qua, từ khi bản Đề cương về Văn hóa ra đời đến nay, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề phát triển văn hóa. Với sự quan tâm đó và những định hướng, chỉ đạo đúng đắn trong đường lối phát triển văn hóa của Đảng, văn hóa Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, góp phần vào công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

Đại diện Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm cho biết, triển lãm ảnh Kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam có sự hỗ trợ, góp sức của Thông tấn xã Việt Nam, Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Di sản văn hóa, Cục Hợp tác quốc tế, Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và các nhà nhiếp ảnh, phóng viên ảnh đã tích cực phối hợp, cung cấp tư liệu, góp phần làm nên thành công của Triển lãm ảnh lần này.  

Triển lãm diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ngày 27/2 và sẽ trưng bày tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào ngày 28/2/2023./.

Phương Lan

Xem thêm