Hội nhập

Kiểm toán 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam thảo luận về vấn đề theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm toán

Theo dõi việc thực hiện kiến nghị kiểm toán là một giai đoạn rất cần thiết, là thước đo tính hiệu lực, hiệu quả và thể hiện tác động thực tế của một cuộc kiểm toán.

Lãnh đạo cấp cao 3 cơ quan KTNN chủ trì Hội nghị lần thứ 10. (Ảnh: TTXVN phát)

TTXVN - Từ 27-31/8, tại Đà Nẵng, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị người đứng đầu ba cơ quan Kiểm toán Nhà nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 10 với chủ đề “Theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm toán”.

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Ngô Văn Tuấn cho biết: Kiểm toán Nhà nước có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, cũng như góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công của một quốc gia.

Trong hoạt động kiểm toán, "theo dõi việc thực hiện kiến nghị kiểm toán" là một giai đoạn rất cần thiết, vì kết quả của giai đoạn này là một trong những thước đo tính hiệu lực, hiệu quả và thể hiện tác động thực tế của một cuộc kiểm toán. Giá trị của báo cáo kiểm toán chỉ thực sự phát huy khi kết luận, kiến nghị kiểm toán hợp pháp, hợp lý và được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và đạt được sự đồng thuận của các đơn vị được kiểm toán, từ các tổ chức, cá nhân có liên quan. Kết quả Hội nghị sẽ là căn cứ quan trọng để Kiểm toán Nhà nước ba nước nâng cao chất lượng công tác theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm toán thông qua việc chia sẻ, áp dụng thành công những kinh nghiệm thực tiễn, bài học quý giá của các cơ quan Kiểm toán Nhà nước trong lĩnh vực liên quan.

Từ năm 2009 đến nay, ba bên đã tổ chức thành công 9 hội nghị người đứng đầu Kiểm toán Nhà nước Campuchia - Lào - Việt Nam. Kiểm toán Nhà nước Việt Nam luôn đánh giá cao tầm quan trọng và ý nghĩa của diễn đàn ba bên này. Đây là cơ hội để các bên chia sẻ kinh nghiệm về lĩnh vực kiểm toán công, tăng cường năng lực chuyên môn và cùng nhau giải quyết những thách thức cũng như những mối quan tâm chung, qua đó, tăng cường sự hiểu biết và hợp tác lẫn nhau.

Tại Hội nghị, đại diện cơ quan Kiểm toán Nhà nước Campuchia - Lào - Việt Nam cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận để đưa ra các khuyến nghị, giải pháp thực hiện nhằm góp phần làm tăng cường hiệu quả của công tác theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm toán và tạo nên sự phát triển vững mạnh của các cơ quan Kiểm toán Nhà nước.

Các đại biểu tập trung thảo luận về các vấn đề cơ bản: Cơ sở pháp lý cũng như thông lệ quốc tế liên quan đến công tác theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm toán; thực tiễn và những bài học kinh nghiệm của mỗi nước trong công tác theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm toán; các thách thức đối với các cơ quan Kiểm toán tối cao và giải pháp để nâng cao chất lượng công tác theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm toán.

Các bên sẽ thống nhất về chủ trương hợp tác từ nay đến Hội nghị lần thứ 11 và thống nhất chủ đề cho Hội nghị ba bên lần thứ 11 được tổ chức tại Campuchia năm 2025.

Trước đó, chiều 28/8, cuộc họp kỹ thuật đã được tổ chức giữa ba bên nhằm trao đổi, thống nhất các nội dung trình lên các Tổng Kiểm toán Nhà nước Campuchia - Lào - Việt Nam trong Hội nghị cấp cao diễn ra chiều 29/8, trong đó tập trung vào: Chủ đề cho Hội nghị cấp cao trong khuôn khổ Hội nghị ba bên lần thứ 11 năm 2025 tổ chức tại Campuchia; chủ đề cho Hội nghị chuyên đề trong khuôn khổ Hội nghị ba bên lần thứ 11 năm 2025; khóa đào tạo cho 3 cơ quan Kiểm toán Nhà nước năm 2024 do Kiểm toán Nhà nước Campuchia chủ trì.

Sáng 29/8, Hội nghị chuyên đề với chủ đề “Thực hiện kiểm toán trong điều kiện bình thường mới” nằm trong khuôn khổ Hội nghị người đứng đầu Kiểm toán Nhà nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 10 diễn ra tại thành phố Đà Nẵng.

Các bên cùng nhau trao đổi về “trạng thái bình thường mới” đã, đang và sẽ tạo ra cả cơ hội, thách thức đan xen, đòi hỏi mỗi cơ quan Kiểm toán Nhà nước phải có những cách tiếp cận mới, những cách thức và biện pháp mới trong lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch kiểm toán. Do đó, mỗi cơ quan Kiểm toán nhà nước cần xây dựng phương pháp tiếp cận đa chiều, phối hợp nhiều phương pháp, cách thức, tận dụng những phát triển của công nghệ tiên tiến, hiện đại để nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động kiểm toán trong môi trường kết nối toàn cầu.

Hội nghị chuyên đề hứa hẹn mang lại những giá trị thiết thực về mặt chuyên môn, giúp 3 cơ quan Kiểm toán Nhà nước Campuchia - Lào - Việt Nam có cơ hội chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, những thông lệ tốt và học tập lẫn nhau hướng tới mục đích chung là tăng cường năng lực hoạt động cho thể chế cơ quan Kiểm toán Nhà nước, góp phần thực hiện tốt hơn vai trò của Kiểm toán nhà nước trong kiểm tra, kiểm soát tài sản công, tài chính công./.

Xem thêm