Pháp luật

Kỷ luật cảnh cáo nguyên Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Mai Châu, Hòa Bình

Hòa Bình

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình quyết định thi hành kỷ luật khiển trách Ban Thường vụ Huyện ủy Mai Châu (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

TTXVN - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình cho biết, ngày 27/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp xem xét kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên theo quy định.

Xét đề nghị của tổ chức Đảng và Đoàn kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình nhận thấy, Ban Thường vụ Huyện ủy Mai Châu (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra giám sát vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý đầu tư, quản lý đất đai, bảo vệ và phát triển rừng. Vi phạm của Ban Thường vụ Huyện ủy Mai Châu (nhiệm kỳ 2015 - 2020) là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của các tổ chức Đảng, gây dư luận không tốt trong cán bộ đảng viên và nhân dân.

Căn cứ các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình quyết định thi hành kỷ luật khiển trách Ban Thường vụ Huyện ủy Mai Châu (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình, ông Nguyễn Đức Thịnh, nguyên Bí thư Huyện ủy Mai Châu (nhiệm kỳ 2015 - 2020), nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện (nhiệm kỳ 2016 - 2021) thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra giám sát nhiều cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Vi phạm của ông Nguyễn Đức Thịnh là nghiêm trọng, có tính chất mức độ tác hại lớn, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức Đảng.

Căn cứ các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Đức Thịnh bằng hình thức Cảnh cáo.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Mai Châu kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục vi phạm và tổ chức kiểm điểm, xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan theo thẩm quyền./.


Thanh Hải

Xem thêm