Thực thi chính sách

Kỷ luật một số cán bộ nguyên lãnh đạo UBND quận Hải An

Hải Phòng

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng đã quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền bằng hình thức Khiển trách đối với ông Phạm Chí Bắc và ông Nguyễn Văn Hưng.

TTXVN - Tại kỳ họp 27 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với các đồng chí nguyên lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Hải An và một số cán bộ, đảng viên trong công tác quản lý đất đai (giai đoạn 2018 - 2020) trên địa bàn quận (tại Văn bản số 62-TB/UBKTTU).

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng nhận thấy, nguyên Phó Bí thư Quận ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hải An Phạm Chí Bắc với vai trò người đứng đầu Ủy ban nhân dân quận; ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Lê Chân (nguyên Quận ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hải An) đã vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước về quản lý, sử dụng đất đai.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng đã quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền bằng hình thức Khiển trách đối với ông Phạm Chí Bắc và ông Nguyễn Văn Hưng.

Cùng với đó, thực hiện Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng về sai phạm của một số lãnh đạo, cán bộ, đảng viên phường Nam Hải, phường Tràng Cát, phường Đông Hải 1 và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Hải An trong công tác quản lý, tham mưu, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao về quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương, đơn vị, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hải An đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với bà Bùi Thị Kim Oanh, viên chức Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Hải An (nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Hải An); ông Vũ Tuấn, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tràng Cát; ông Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đông Hải 1; ông Đào Văn Thiện, cán bộ Địa chính Ủy ban nhân dân phường Nam Hải; ông Nguyễn Thanh Tùng, chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hải An./.

PV

Xem thêm