Giáo dục

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024: Thí sinh lưu ý để không vi phạm quy chế thi

Thí sinh cần lưu ý đến đúng giờ, bởi nếu quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, thí sinh sẽ không được tham dự buổi thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra từ ngày 26 - 29/6/2024, trong đó ngày 26/6 thí sinh làm thủ tục dự thi; 27 và 28/6 là ngày thi chính thức; 29/6 là ngày thi dự phòng. Có nhiều điểm thí sinh cần lưu ý trong kỳ thi THPT năm 2024.

Đặc biệt, thí sinh cần lưu ý đến đúng giờ, bởi nếu quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, thí sinh sẽ không được tham dự buổi thi đó.

TTXVN

Xem thêm