Môi trường

Loại bỏ túi nilong trong sinh hoạt

Với thực trạng sử dụng túi nilon hiện nay, cần có nhiều giải pháp giảm thiểu tình trạng sử dụng túi nilon để đảm bảo sức khỏe cho con người và tránh gây ô nhiễm môi trường.

Loại bỏ túi nilong trong sinh hoạt
Phòng Khoa học Công nghệ Môi trường

Xem thêm