Chính sách mới

Nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công

Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng tăng hơn 26%, từ mức 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng.

TTXVN -  Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2023/NĐ-CP ngày 21/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Theo đó, từ 5/9/2023, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng lên 2.055.000 đồng, so với mức cũ là 1.624.000 đồng. Như vậy, mức chuẩn trợ cấp người có công mới đã tăng lên hơn 26%. Quà tặng đối với người có công và gia đình người có công tăng từ 500.000 đồng/gia đình hoặc cá nhân lên 1.000.000 đồng/gia đình hoặc cá nhân…

TTXVN

Tin liên quan

Xem thêm