Xây dựng Đảng

Phát huy dân chủ, tạo đồng thuận trong xã hội

Với tinh thần phát huy dân chủ, tạo đồng thuận trong xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nho Quan sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ thực chất và hiệu quả.

TTXVN - Ngày 10/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nho Quan (tỉnh Ninh Bình) đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với sự tham gia của 168 đại biểu. Đây là Đại hội điểm cấp huyện do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình chọn tổ chức để các địa phương nghiên cứu, học tập và rút kinh nghiệm.

Với tinh thần “Phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương Nho Quan phát triển nhanh, toàn diện và bền vững”, Đại hội đã hiệp thương chọn 65 Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nho Quan nhiệm kỳ mới. Ông Phạm Văn Đại tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy truyền thống yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nho Quan xác định, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thực chất, thiết thực và hiệu quả.

Đại hội đề ra 9 chỉ tiêu cụ thể, 3 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá. Theo đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiếp tục động viên các tầng lớp nhân dân thi đua, sáng tạo, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua; đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ các cấp; xây dựng khu dân cư đoàn kết, đồng thuận, an ninh, an toàn, ấm no, hạnh phúc…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình Nguyễn Hoàng Hà phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. 
Ảnh: Thùy Dung/TTXVN

Đánh giá cao và chúc mừng những kết quả đã đạt được của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nho Quan và các tổ chức thành viên nhiệm kỳ qua, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình Nguyễn Hoàng Hà đề nghị, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nho Quan tiếp tục quán triệt, tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của các cấp ủy, chính quyền, đảng viên, cán bộ công chức và các tầng lớp nhân dân đối với quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết; thực hiện giám sát, phản biện xã hội...

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp huyện Nho Quan và các tổ chức thành viên không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, nhất là khu dân cư, hoàn thành 7/7 chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, gắn với chủ đề cụ thể, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo trong nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng có hiệu quả; khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo không ngừng được củng cố và phát huy...

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân hiến trên 26 ha đất để xây dựng nông thôn mới; vận động trao tặng hơn 82,1 nghìn suất quà, trị giá hơn 32,4 tỷ đồng; huy động trên 14 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 274 nhà đại đoàn kết... Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng 1 Bằng khen; UBND tỉnh tặng 4 Bằng khen, 2 danh hiệu thi đua “Tập thể lao động xuất sắc”; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng 1 Cờ thi đua xuất sắc, 1 Bằng khen và nhiều Giấy khen.

Sau Đại hội điểm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức rút kinh nghiệm để chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở theo kế hoạch./.

Đinh Thị Thùy Dung

Xem thêm