Xây dựng Đảng

Hải Dương tổ chức điểm Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện

Hải Dương

Phát huy hiệu quả mô hình Tự quản của cộng đồng, hoạt động an sinh xã hội; động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sáng tạo, phát triển sản xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng.

Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện tỉnh Hải Dương
Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN

TTXVN - Trong 2 ngày 2 - 3/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kim Thành đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2024-2029 với sự tham dự của 169 đại biểu. Đây là đại hội điểm cấp huyện của Hải Dương nhằm rút kinh nghiệm cho Đại hội MTTQ cấp huyện, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII.

Đại hội đã hiệp thương cử 55 người vào Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kim Thành nhiệm kỳ 2024-2029; cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2024-2029.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024-2029 đã họp phiên thứ nhất cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Bà Đồng Thị Nga, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kim Thành khóa XXII, nhiệm kỳ 2019-2024 tiếp tục được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Tại Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương Nguyễn Đức Tuấn đề nghị Ủy ban MTTQ huyện khóa mới kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cả nhiệm kỳ và từng năm theo hướng cụ thể, thiết thực, rõ việc, rõ chỉ tiêu, rõ người phụ trách, rõ thời gian thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên tham gia. Sau khi kết thúc Đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương sẽ tổ chức họp rút kinh  nghiệm để triển khai Đại hội tại các huyện, thành phố khác.

Nhiệm kỳ tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm tốt việc nắm bắt tình hình các tầng lớp nhân dân, kịp thời phản ánh các ý kiến, kiến nghị của nhân dân, tham mưu với cấp ủy, đồng hành với chính quyền giải quyết các vấn đề bức xúc của dân ngay từ cơ sở. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kim Thành cần đổi mới, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đồng thời, phát huy hiệu quả mô hình Tự quản của cộng đồng, hoạt động an sinh xã hội; động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sáng tạo, phát triển sản xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng.

Ông Nguyễn Đức Tuấn lưu ý, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân. MTTQ huyện đẩy mạnh tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thông qua các tổ chức thành viên; tăng cường chuyển đổi số trong công tác Mặt trận. Cùng với đó, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, các nhà hảo tâm tham gia ủng hộ công tác an sinh xã hội, Quỹ "Vì người nghèo" để có thêm nguồn lực xây nhà Đại đoàn kết, giúp đỡ, tặng quà Tết cho người nghèo. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; kiện toàn, củng cố hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng cấp xã nhằm phát huy dân chủ, xây dựng đồng thuận và khối đoàn kết trong nhân dân.

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã đã cùng các tổ chức thành viên vận động nhân dân đóng góp 116 tỷ đồng, hiến 1,5 ha đất làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và hơn 25.000 ngày công để xây dựng nông thôn mới. Từ các nguồn quỹ huy động được, MTTQ đã hỗ trợ xây dựng 126 nhà Đại đoàn kết, tặng 4.200 suất quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. MTTQ các cấp trong huyện chủ trì 171 cuộc giám sát, trong đó cấp huyện 13 cuộc, cấp xã 158 cuộc… Đặc biệt MTTQ cấp huyện, cấp xã đã tham gia tích cực vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt trên 98,1%.../.

Mạnh Tú

Xem thêm