Xây dựng Đảng

Đại diện, chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động

Sơn La

Đối tượng tham gia Cuộc thi là đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động đang công tác, làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn thuộc các cấp Công đoàn tỉnh Sơn La.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La thực hiện nghi thức phát động Cuộc thi. 
Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

TTXVN - Ngày 1/4, Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn Sơn La và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

Cuộc thi nhằm triển khai chủ đề công tác năm 2024 là “Tập trung đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp vào cuộc sống; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn Sơn La và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, góp phần sớm đưa các Nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới".

Thông qua cuộc thi, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La tuyên truyền những chủ trương, định hướng lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam; thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực thông tin cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động, từng bước thực hiện chuyển đổi số toàn hệ thống.

Tại Lễ phát động, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La Vàng A Lả đề nghị toàn thể cán bộ Công đoàn các cấp trong toàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc thi tới đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất, số lượng đông đảo nhất, đảm bảo mục tiêu đề ra.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La Vàng A Lả phát động Cuộc thi. 
Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Các cấp Công đoàn của tỉnh cần lựa chọn các hình thức thông tin truyền thông phù hợp như: Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội Facebook, Zalo của cơ quan, đơn vị để đông đảo đoàn viên, người lao động tỉnh Sơn La cùng biết và hưởng ứng tham gia. Đồng thời, các cấp Công đoàn tích cực cung cấp tài liệu, hỗ trợ, hướng dẫn đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trong quá trình tham gia cuộc thi.

Ngay sau lễ phát động, đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động nhiệt tình, hưởng ứng, tham gia cuộc thi.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn Sơn La và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra từ ngày 1 - 21/4/2024. Đối tượng tham gia là đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động đang công tác, làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn thuộc các cấp Công đoàn tỉnh Sơn La.

Cuộc thi được tổ chức vào dịp Kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử của đất nước và tỉnh Sơn La. Đặc biệt, các cấp Công đoàn đang tập trung chuẩn bị tổ chức Tháng Công nhân năm 2024, hướng tới Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) với các chuỗi sự kiện sẽ được các cấp Công đoàn tổ chức nhằm đại diện, chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động.

Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong toàn tỉnh nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động; tạo sự thống nhất cao quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028./.

Quang Quyết

Tin liên quan

Xem thêm