Xây dựng Đảng

Cao Bằng: Tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và 5 năm công tác xây dựng Đảng

Cao Bằng

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 18
Ảnh: Chu Văn Hiệu/TTXVN

TTXVN - Ngày 29/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (giai đoạn 2011- 2025); đánh giá công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2020-2025 và tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019, của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; kết quả thực hiện công tác Quý I, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Quý II/2024.

Đối với thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong tỉnh đã tổ chức thành công tốt đẹp. Nội dung báo cáo chính trị của cấp ủy đổi mới theo hướng ngắn gọn, nâng lên về chất lượng; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các công trình trọng điểm, chương trình đột phá đề ra sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao. Nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 có cơ cấu hợp lý, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới… Tuy nhiên, sau Đại hội, một số tổ chức cơ sở Đảng chưa nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò của công tác xây dựng Đảng. Công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên có nơi chưa được quan tâm đúng mức. Một số Chi bộ chưa thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt theo quy định. Chất lượng triển khai, học tập nghị quyết, chỉ thị ở một số tổ chức cơ sở Đảng còn hạn chế; chưa tạo ra sự chuyển biến toàn diện, sâu sắc...

Đối với công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, cấp ủy các cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng. Công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ được thực hiện theo đúng quy định, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tổ chức cán bộ. Các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị từng bước được sắp xếp, kiện toàn. Việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, chất lượng đội ngũ đảng viên có nhiều tiến bộ.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 18
Ảnh: Chu Văn Hiệu/TTXVN

Đối với kết quả thực hiện công tác Quý I/2024, kinh tế của tỉnh được duy trì phát triển. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 461 tỉ đồng; giải ngân vốn đầu tư công được 207,3 tỉ đồng. Lễ khởi công Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) đã được tổ chức ngay từ ngày đầu tiên năm 2024. Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm triển khai thực hiện, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân được cải thiện và nâng lên... Tuy nhiên, kết quả thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt thấp so với cùng kỳ năm 2023 như: thu tiền sử dụng đất, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu; giải ngân vốn đầu tư công còn thấp; công tác quy hoạch triển khai còn chậm…

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Trần Hồng Minh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo rà soát, khẩn trương giao các huyện chỉ tiêu về giá trị sản xuất nông nghiệp, chỉ tiêu về nước sạch, vệ sinh môi trường; kiên cố hóa hạ tầng giao thông cấp huyện, cấp xã; quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, bố trí kịp thời nguồn vốn và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng)...

Về tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm, trên cơ sở đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục kịp thời hạn chế để tập trung thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục cập nhật, đúc kết sâu sắc hơn bài học kinh nghiệm; bổ sung, hoàn thiện mục tiêu, phương hướng công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2025- 2030 vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025- 2030./.

Chu Văn Hiệu

Tin liên quan

Xem thêm