Xây dựng Đảng

Giữ trọn lời thề đảng viên: Mỗi cá nhân nâng cao ý thức tự rèn luyện, tự soi, tự sửa

Bình Phước

Đợt sinh hoạt chính trị giúp cán bộ, đảng viên tự rà soát, tự soi, tự sửa, nhìn nhận, đánh giá lại quá trình thực hiện lời tuyên thệ trước cờ Đảng, lời hứa của cá nhân khi được kết nạp vào Đảng, khi nhận nhiệm vụ được đề bạt, bổ nhiệm và bầu cử.

TTXVN - “Giữ trọn lời thề đảng viên” là chủ đề của đợt sinh hoạt chính trị được Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Phước triển khai trong toàn Đảng bộ từ ngày 25/3 đến ngày 30/11/2024, qua đó giúp đảng viên có thêm “đề kháng” để vượt qua những cám dỗ tầm thường, luôn tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng.

Theo Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Phước, đợt sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên” nhằm giúp cán bộ, đảng viên tự rà soát, tự soi, tự sửa, nhìn nhận, đánh giá lại quá trình thực hiện lời tuyên thệ trước cờ Đảng, lời hứa của cá nhân khi được kết nạp vào Đảng, khi nhận nhiệm vụ được đề bạt, bổ nhiệm, bầu cử. Đợt sinh hoạt giúp mỗi cá nhân nâng cao ý thức tự rèn luyện, tự soi, tự sửa, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phát huy tính tự giác, lòng tự trọng, tích cực nêu gương, nói đi đôi với làm; bảo vệ uy tín, danh dự của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng “đảng viên 4 tốt, chi bộ 4 tốt”, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch và vững mạnh.

Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh yêu cầu toàn Đảng bộ gắn đợt sinh hoạt chính trị với thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng; tổ chức thực hiện nội dung chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc tỉnh Bình Phước".

Nội dung của đợt sinh hoạt chính trị là từng Chi bộ tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”, để mỗi đảng viên báo cáo kết quả tự nhận xét, soi rọi lại quá trình thực hiện lời thề của cá nhân khi được kết nạp vào Đảng, khi nhận nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý đến thời điểm hiện tại; trong đó tập trung làm rõ những ưu, khuyết điểm, rút ra những nguyên nhân và xác định những giải pháp tự thân để tiếp tục thực hiện tốt lời thề, lời hứa của mỗi người.

Đợt sinh hoạt đặt mục tiêu phấn đấu 100% đảng viên trong Đảng bộ khối tự soi, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện lời thề trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành của bản thân; đối với đảng viên là lãnh đạo quản lý đánh giá thêm về kết quả rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, kiên định bản lĩnh chính trị trong thực hiện lời hứa của bản thân.

Đợt sinh hoạt chính trị được triển khai ở tất cả chi bộ trong toàn Đảng bộ khối. Cấp ủy, Bí thư chi bộ chịu trách nhiệm về chất lượng sinh hoạt; mỗi chi bộ tổ chức ít nhất một buổi sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”.

Từng đảng viên tự soi rọi lại những lời tuyên thệ trước cờ Đảng, qua đó có thêm động lực để khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng; thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa"./.

Sỹ Tuyên

Tin liên quan

Xem thêm