Xây dựng Đảng

Giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên, phát triển đảng viên mới

Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên xây dựng kế hoạch để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, phát triển đảng viên mới, trong năm 2024.

Bà Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên tặng Bằng khen các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2023. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)

TTXVN - Để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, phát triển đảng viên mới, trong năm 2024, cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên, giao chỉ tiêu và cơ cấu cụ thể làm cơ sở thực hiện.

Đảng ủy xã, phường, thị trấn rà soát, thống kê những quần chúng ưu tú, đủ điều kiện kết nạp đảng ở các thôn, xóm, tổ dân phố, trong đó chú trọng thanh niên đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp đang làm việc ở địa phương, Trưởng thôn, xóm, tổ dân phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận,… để làm cơ sở xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên. Bên cạnh đó, các Đảng bộ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp, người lao động về xây dựng tổ chức Đảng, các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp; vận động thanh niên, người lao động để họ nhận thấy vào Đảng là nhu cầu tự thân, phù hợp với mong muốn phát triển của cá nhân và của chính doanh nghiệp.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, đoàn thể hoạt động để phát hiện nguồn kết nạp đảng viên. Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, dạy nghề, Trung học Phổ thông trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để những đoàn viên ưu tú là học sinh, sinh viên được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Các cấp ủy thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục kết nạp đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp, bồi dưỡng, giúp đỡ đảng viên dự bị để 100% đảng viên dự bị được công nhận chính thức. Cấp ủy cấp trên gắn trách nhiệm của Bí thư Chi bộ trong công tác phát triển đảng viên, đưa việc kết nạp đảng viên là một trong những tiêu chí thi đua và xét duyệt Chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh hằng năm...

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên, Đảng bộ tỉnh có trên 98.400 đảng viên đang sinh hoạt tại 586 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó đảng viên nữ chiếm 40,98%, đảng viên là người dân tộc thiểu số chiếm 22%, đảng viên có trình Độ đại học chiếm khoảng 33%. Trong 3 năm gần đây, tỷ lệ kết nạp đảng viên hằng năm của Thái Nguyên đều đạt 2,5% trên tổng số đảng viên. Riêng năm 2023, tỉnh đã tổ chức thực hiện chuyên đề về Phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể, đảng viên trong doanh nghiệp trên địa bàn và phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên.

Các Đảng bộ trực thuộc đã khảo sát, đánh giá thực trạng, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức và hoạt động của tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp tư nhân; xây dựng kế hoạch thực hiện ở cấp mình. Toàn Đảng bộ tỉnh đã thành lập được 21 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp và hợp tác xã. Đảng viên mới kết nạp đều là những quần chúng ưu tú trong các hoạt động phong trào, được rèn luyện, thử thách trong lao động, học tập và công tác. Trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ đảng viên mới tăng lên so với các năm trước. Việc phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số, người theo tôn giáo, học sinh, sinh viên, công nhân lao động được quan tâm và tăng số lượng, chất lượng đáng kể...

Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên mới ở Thái Nguyên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, một số nơi cơ cấu phát triển đảng viên chưa hợp lý, còn chạy theo số lượng. Công tác kiểm tra, giám sát đảng viên của một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa thường xuyên. Vẫn còn tình trạng có thôn, bản nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên. Hoạt động của tổ chức đoàn thể ở một số nơi còn hạn chế, tỷ lệ Trưởng thôn, xóm, tổ dân phố chưa là đảng viên ở một số đơn vị còn cao./.


Hoàng Thảo Nguyên

Tin liên quan

Xem thêm