Xây dựng Đảng

Nâng cao chất lượng tạo nguồn, phát triển đảng viên mới

Đà Nẵng

Hơn 4.000 đại biểu tham dự tại 70 điểm cầu, từ thành phố đến quận, huyện, phường, xã và các chi bộ trực thuộc cấp ủy cơ sở, nơi trực tiếp thực hiện công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới tại Đà Nẵng.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

TTXVN - Sáng 21/2, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị chuyên đề "Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên đến năm 2025 và những năm tiếp theo".

Hội nghị được tổ chức theo hình thức vừa trực tiếp, vừa trực tuyến, với hơn 4.000 đại biểu tham dự tại 70 điểm cầu, mở rộng từ thành phố đến quận, huyện, phường, xã và các chi bộ trực thuộc cấp ủy cơ sở, nơi trực tiếp thực hiện công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên.

Theo báo cáo của Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, cụ thể, chú trọng về số lượng lẫn chất lượng trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên. Đặc biệt, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 04 ngày 8/1/2021 về tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới. Qua 2 năm triển khai, số lượng kết nạp đảng viên hằng năm bình quân tăng gần 25%; chất lượng, trình độ đảng viên mới ngày càng nâng lên. Trong năm 2022, số đảng viên mới kết nạp có trình độ Đại học trở lên là 996 đảng viên (trong đó trình độ Đại học có 858 đảng viên, Thạc sĩ 129 đảng viên, Tiến sĩ 9 đảng viên). Tổng số đảng viên hiện nay của thành phố là gần 62.560 đồng chí, tăng hơn 3.800 đồng chí so đầu nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, công tác phát triển đảng viên trên địa bàn thành phố còn nhiều khó khăn, hạn chế. Mặc dù tỷ lệ đảng viên kết nạp hằng năm tăng khá cao nhưng chưa đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố đề ra cho cả nhiệm kỳ; tổng số đảng viên kết nạp mới của nửa đầu nhiệm kỳ này đạt chưa đến 50% so với nửa đầu nhiệm kỳ trước. Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên ở địa bàn dân cư, trong doanh nghiệp còn gặp khó khăn; tỷ lệ kết nạp đảng viên là người dân tộc thiểu số, người theo tôn giáo, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên còn thấp, chưa đạt yêu cầu. Công tác phát triển đảng viên tại một số ngành, lĩnh vực (giáo dục, y tế...) chưa tương xứng với nguồn lực hiện có. Việc thực hiện quy trình, thủ tục, hồ sơ kết nạp đảng tại một số cấp ủy, tổ chức đảng phát sinh khó khăn, bất cập, nhất là công tác tạo nguồn và tạo môi trường hoạt động để phát triển đảng viên.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Về giải pháp thời gian tới, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, các cấp ủy, người đứng đầu cần quán triệt, thống nhất nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và cấp bách. Người đứng đầu cấp ủy các cấp cần phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt theo phương châm "Nắm chắc nguồn, dễ làm trước, khó làm sau, phát triển đảng viên đảm bảo số lượng lẫn chất lượng".

Thời gian qua, một số cấp ủy đảng do khó khăn trong công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên nên đã kiến nghị điều chỉnh giảm chỉ tiêu phát triển đảng viên hằng năm. Tuy nhiên, đây là chỉ tiêu "pháp lệnh", do đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vẫn thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu phát triển đảng viên trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố hiện nay (tăng từ 2,5-3%) lên bằng với chỉ tiêu của Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương (tăng từ 3-4%).

Bí thư Thành ủy chỉ đạo, từng cấp ủy, tổ chức đảng phải quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển đảng viên về số lượng và đảm bảo chất lượng, xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên, bắt đầu từ năm 2023./.

Quốc Dũng

Xem thêm