Xây dựng Đảng

Tăng cường tuyên truyền công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Công tác tuyên truyền triển khai với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, tạo thành những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Khối.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể. (Ảnh TTXVN phát)

TTXVN - Chiều 15/2, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức gặp mặt lãnh đạo, phóng viên một số cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và thành phố Hà Nội trao đổi kinh nghiệm, định hướng tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối trong thời gian tới.

Tại buổi gặp mặt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể khẳng định, trong bối cảnh quốc tế, khu vực biến động nhanh, phức tạp, tình hình trong nước thuận lợi xen lẫn khó khăn, Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp trực thuộc đã kịp thời đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo hình thức tổ chức thực hiện trong công tác xây dựng Đảng. Công tác tuyên truyền triển khai với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, tạo thành những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Khối.

Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, những kết quả đạt được có sự đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ, phối hợp của các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, các ngành, địa phương. Qua đó, kịp thời động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương đoàn kết, cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ngày càng trong sạch, vững mạnh; góp phần quảng bá hình ảnh, khẳng định vai trò và vị thế của Đảng bộ Khối đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân trong và ngoài nước.

Năm 2023, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương, các ngành, địa phương, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và của Đảng bộ Khối, các nghị quyết, kết luận của Trung ương khóa XIII và Đảng ủy Khối; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương và công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối.

Cùng với đó, Đảng bộ Khối đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và dân tộc, trọng tâm là kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7/11/1948 - 7/11/2023); đồng thời, lan tỏa kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương…

Đảng bộ Khối tập trung tuyên truyền công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tuyên truyền cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Trong năm 2022, Đảng ủy Khối đã đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối; việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6 trong toàn Đảng bộ; các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Trung ương; nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Đảng bộ Khối.

Cùng với việc tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước và dân tộc, công tác tuyên truyền lan tỏa kết quả tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều cách làm hay, sáng tạo trong toàn Đảng bộ Khối.

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch được Đảng ủy Khối phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường đưa tin, phản ánh hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và các đảng ủy trực thuộc, tăng cường tuyến tin, bài về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phản bác các quan điểm sai trái thù địch…

Công tác thông tin, đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biển, đảo đã được cấp ủy các cấp phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường tuyên truyền về chủ trương, chính sách và các quan điểm của Đảng, Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biên giới, kết quả phân giới cắm mốc trên đất liền, vùng trời, vùng biển, hải đảo của Việt Nam đến với đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối…/.


Diệp Trương

Xem thêm