Xây dựng Đảng

Phát huy vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước là một trong những đơn vị đầu tiên tổ chức quán triệt những nội dung cơ bản trong Cuốn sách của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Quảng cảnh

TTXVN - Ngày 15/2, tại Hà Nội, Ban cán sự đảng, Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt những nội dung cơ bản của Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 14 điểm cầu.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học; các đồng chí Ủy viên Ban cán sự, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước và hơn 1.200 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Kiểm toán Nhà nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học đã giới thiệu tổng quan về mục đích, ý nghĩa; quá trình biên soạn, xuất bản; giá trị và những nội dung cốt lõi của Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương chia sẻ: Cuốn sách đã hệ thống hóa sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị người đứng đầu Đảng ta và là Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ, quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả công tác này.

Cuốn sách được ra mắt vào đúng dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng (03/02/1930 - 03/02/2023) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (2013 - 2023) mang ý nghĩa hết sức sâu sắc trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay đang được Đảng ta chỉ đạo ráo riết, quyết liệt, trở thành một cuộc chiến không khoan nhượng, không được phép “chùn chân”, “mỏi gối” và đã đạt được những kết quả toàn diện, tích cực.

Nội dung cuốn sách thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, cho thấy tầm nhìn xa của đồng chí về các vấn đề xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và phát triển đất nước, góp phần làm sáng rõ bước phát triển trong tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Đỗ Bình/TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết, Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước là một trong những đơn vị đầu tiên tổ chức quán triệt những nội dung cơ bản của Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cuốn sách là tài liệu rất giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, có thể coi là cuốn “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thông qua nội dung sách, chúng ta có được câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi lớn, bao trùm được đặt ra ngay từ đầu bài viết tổng quan của Tổng Bí thư: Vì sao chúng ta phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực?. Đồng thời nhận diện đúng về tham nhũng, tiêu cực và những tác hại của nó; hiểu rõ quá trình nhận thức của Đảng, Nhà nước ta về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; những kết quả mà toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội đã đạt được trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng; xác định được những việc phải làm và cách làm để tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi nạn tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

Ông Ngô Văn Tuấn đề nghị, sau hội nghị này, toàn thể cán bộ, đảng viên của Kiểm toán Nhà nước dành thời gian nghiên cứu thêm để hiểu rõ hơn về giá trị của Cuốn sách.

Ông Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, Kiểm toán Nhà nước là 1 trong 9 cơ quan nội chính, có vai trò quan trọng trong kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; là công cụ hữu hiệu của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực. Năm 2023, với mục tiêu “nâng cao chất lượng và đạo đức công vụ”, Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước quyết tâm đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thông qua những hành động cụ thể: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động của Kiểm toán Nhà nước, trọng tâm là rà soát, hoàn thiện các hướng dẫn, quy trình chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm soát nội bộ; kịp thời phát hiện các vi phạm trong hoạt động kiểm toán, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; đề cao vai trò, trách nhiệm của trưởng đoàn kiểm toán, kiểm toán trưởng, đặc biệt là trách nhiệm nêu gương, tự soi, tự sửa, gương mẫu, bình đẳng.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ công chức, kiểm toán viên khách quan, công tâm, công khai, minh bạch; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán; nâng cao chất lượng và đạo đức nghề nghiệp; tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của các tổ chức đảng trong Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực./.


Đỗ Bình

Tin liên quan

Xem thêm