Xây dựng Đảng

Nâng cao hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan khối nội chính tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác nội chính, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, liêm chính.

TTXVN - Chiều 14/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy, các cơ quan khối nội chính về tình hình thực hiện công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm yêu cầu Ban Nội chính Tỉnh ủy, các cơ quan khối nội chính tiếp tục cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022, Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; các chủ trương, giải pháp về phòng, chống tham nhũng theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh.

Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan khối nội chính tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, nhất là xử lý nghiêm các sai phạm, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giám định, định giá và thu hồi tài sản tham nhũng.

Công an tỉnh đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm, giữ vững sự ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Cấp ủy, UBND các cấp quan tâm thực hiện tốt việc hòa giải cơ sở, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội, hạn chế đơn thư, khiếu nại vượt cấp; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có liên quan đến tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan khối nội chính tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác nội chính, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, liêm chính; đồng thời rà soát, bổ sung quy hoạch để có kế hoạch đào tạo đội ngũ kế thừa.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Vĩnh Long, năm 2022, việc phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh được các cấp, ngành quan tâm thực hiện. Tình hình tội phạm trên địa bàn được kéo giảm 9,9%; tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt 88,7%.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được Tỉnh ủy quan tâm lãnh chỉ đạo kịp thời, nhất là điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn. Các cấp ủy cùng với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, như: công khai, minh bạch trong các hoạt động; thực hiện quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác; kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, các cấp, ngành phát huy vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh vẫn còn những hạn chế nhất định. Việc phát hiện tham nhũng chủ yếu qua thanh, kiểm tra và tin báo tố giác tội phạm, chưa được phát hiện qua công tác tự kiểm tra, tự phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị. Tình hình tội phạm và các vi phạm pháp luật tuy được kiềm chế, kéo giảm nhưng có lúc, có nơi còn tiềm ẩn phức tạp. Sự phối kết hợp giữa các cơ quan trong khối nội chính đôi lúc thiếu chặt chẽ, nhất là trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án./.

Minh Tuấn

Xem thêm