Xây dựng Đảng

Phát triển đảng viên ở các xã biên giới

Điện Biên

Những quần chúng ưu tú là con em các dân tộc thiếu số, vùng biên giới, được đứng trong hàng ngũ của đảng là niềm vinh dự lớn, cơ hội tốt để khẳng định, cống hiến và quyết tâm hơn trong phát triển kinh tế, góp phần xây dựng bản làng ấm no.

 Đại úy Tô Hiến Quyên (được phân công làm đội trưởng tăng cường xã, kiêm chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, Điện Biên) luôn có những đóng góp mang tính xây dựng, tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương về các mặt đời sống, anh ninh chính trị...(Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

TTXVN - Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên luôn xác định công tác xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở tại địa bàn các xã biên giới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm lãnh đạo và tổ chức xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, toàn diện.

Nhận thức tầm quan trọng đó, đảng viên các Đồn Biên phòng trên địa bàn đã tích cực tham gia bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới tại các xã biên giới, từng bước đạt được những kết quả tích cực, góp phần củng cố tổ chức cơ sở đảng và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Địa bàn biên giới của tỉnh có 29 xã thuộc 4 huyện với 299 thôn, bản và 3 cụm dân cư; 16 cộng đồng dân tộc sinh sống với gần 25.740 hộ, hơn 127.120 nhân khẩu. Nhằm xây dựng cơ sở chính trị ở khu vực biên giới vững mạnh, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thực hiện chủ trương phân công đảng viên các Đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt ở Chi bộ thôn, bản và phụ trách hộ gia đình tại khu vực biên giới.

Bộ đội Biên phòng tỉnh điều động 29 cán bộ Biên phòng tăng cường xã giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy, phân công đảng viên các Đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại 83/83 chi bộ thôn, bản. Đồng thời thực hiện Chỉ thị 681-CT/ĐU ngày 8/10/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về việc phân công đảng viên Đồn Biên phòng phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phân công gần 390 đảng viên phụ trách gần 700 hộ tại các xã biên giới.

 Đại úy Tô Hiến Quyên trao đổi với người dân trong bản về kinh nghiệm chăn nuôi. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, đảng viên được phân công đã thực hiện “3 bám, bốn cùng” (bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương, chính sách; cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng dân tộc) với các hộ dân. Các đảng viên tích cực tham mưu chi bộ trong phổ biến, quán triệt, triển khai chỉ thị, nghị quyết, thực hiện kế hoạch của cấp trên về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn công tác.Những việc làm này bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, giúp đồng bào dân tộc khó khăn vươn lên ổn định đời sống, từ đó thắt chặt hơn tình đoàn kết quân - dân trên dải đất biên cương cực Tây Tổ quốc.

Thiếu tá Trịnh Văn Thắng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Si Pha Phìn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị đóng chân trên địa bàn xã biên giới Si Pa Phìn (huyện Nậm Pồ). Đồn Biên phòng Si Pha Phìn có ba đội tăng cường cho ba xã biên giới, mỗi đội được biên chế một đồng chí. Đội ngũ cán bộ tăng cường xã của đơn vị luôn có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, yên tâm công tác, gắn bó với địa bàn biên giới, năng động, sáng tạo, chủ động và đã thực hiện tốt chức năng trong tham mưu, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, giúp dân xóa đói giảm nghèo, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đảng bộ xã Phìn Hồ (huyện Nậm Pồ) hiện có 13 chi bộ, hơn 150 đảng viên. Trên cơ sở đánh giá tình hình, thực trạng khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển đảng viên trên địa bàn; phân công cán bộ phụ trách bản là đảng viên am hiểu tình hình ở cơ sở và công tác xây dựng Đảng phối hợp các tổ chức trong hệ thống chính trị để vận động, bồi dưỡng quần chúng tích cực, tạo nguồn phát triển đảng viên. Từ đó, cấp ủy phát hiện, bồi dưỡng đào tạo hướng dẫn cho quần chúng ưu tú đảm bảo điều kiện vào đảng. Trong đó, ưu tiên tập trung vào lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và nơi có ít đảng viên, nơi nhiều năm chưa kết nạp được đảng viên. Năm 2022, Đảng ủy xã Phìn Hồ kết nạp được 17 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu 113% trong năm.

Ông Điêu Bình Dương, Bí thư Đảng ủy xã Phìn Hồ cho biết, năm 2022, Đảng bộ xã là một trong những đảng bộ hoàn thành được chỉ tiêu, vượt chỉ tiêu kết nạp đảng trên địa bàn xã. Đó cũng là một trong những kết quả của sự nỗ, cố gắng của Đảng bộ trong thực hiện các chỉ đạo. Thời gian tới, Đảng bộ xã tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đảng, những mô hình sinh hoạt chi bộ mẫu, các chuyên đề mẫu từ đó nâng cao chất lượng đảng viên, quan tâm hơn nữa công tác xây dựng, phát triển đảng trên địa bàn.

Đại úy Tô Hiến Quyên, Phó Bí thư Đảng ủy xã Phìn Hồ trao đổi, làm việc với ông Hồ Chử Dung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã về công tác phát triển đảng viên trên địa bàn. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các chi, đảng bộ cơ sở, chú trọng phát triển đảng viên, nhất là bản, cụm dân cư giáp biên giới, cán bộ Biên phòng tăng cường xã trực tiếp xuống cơ sở, nắm bắt tình hình, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của quần chúng ưu tú đang sinh sống, gắn bó lâu dài ở địa phương, từ đó phát hiện nhân tố điển hình để bồi dưỡng kết nạp đảng. Năm 2022, các Đồn Biên phòng đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập mới 16 chi bộ; bồi dưỡng kết nạp hơn 240 đảng viên, củng cố gần 350 tổ chức Đảng, 43 các tổ chức chính trị - xã hội.

Những quần chúng ưu tú là con em các dân tộc thiếu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, được đứng trong hàng ngũ của đảng là niềm vinh dự lớn, cơ hội tốt để khẳng định, cống hiến và quyết tâm hơn nữa trong việc phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng bản làng ấm no.

Anh Thào A Lù, bản Phìn Hồ, xã Phìn Hồ cho biết, được đứng trong hàng ngũ của đảng là một niềm vui lớn sau quá trình cố gắng, tu dưỡng, rèn luyện. Anh sẽ tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chăn nuôi, trồng trọt để áp dụng cho phù hợp vào tình hình, điều kiện thực tế tại địa phương. Anh làm tốt việc phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo để người dân tin theo.

Xây dựng củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, làm tốt công tác phát triển đảng viên góp phần nâng cao năng lực, lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, giúp các xã vùng biên trên địa bàn tỉnh Điện Biên thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã, hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới. Đồng thời thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp về công tác xây dựng đảng ở khu vực biên giới./.

Anh Dũng - Xuân Tiến

Xem thêm