Xây dựng Đảng

Kiểm tra việc thực hiện bảo đảm an ninh kinh tế tại Cần Thơ

Cần Thơ

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12, công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế của Cần Thơ đạt nhiều kết quả tích cực, mức tăng trưởng kinh tế đạt cao và bền vững.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

TTXVN - Ngày 7/2, Đoàn Kiểm tra Trung ương đã có buổi làm việc với Thành ủy Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 5/1/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra cho biết, buổi làm việc nhằm nắm bắt tình hình thực tiễn triển khai Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị tại thành phố Cần Thơ, từ đó, tháo gỡ các “vướng mắc“ trong việc triển khai Chỉ thị, đồng thời tham khảo các sáng kiến, cách làm hay tại địa phương. Mục tiêu là tổng kết được các ý kiến, đề xuất báo cáo trước Bộ Chính trị, góp phần hoàn thiện các chủ trương, chính sách bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với bảo đảm an ninh kinh tế trong bối cảnh mới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ Phạm Văn Hiểu nhận định: Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị, tình hình chính trị, xã hội trong và ngoài nước đã không ngừng vận động và phát triển, từ đó phát sinh những vấn đề mới. Buổi làm việc lần này có ý nghĩa quan trọng để thành phố rút ra bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị số 12, bên cạnh đó nhìn thấy những hạn chế, thiếu sót để khắc phục trong thời gian tới.

Theo Thành ủy Cần Thơ, sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12, công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế của Cần Thơ đạt nhiều kết quả tích cực, mức tăng trưởng kinh tế đạt cao và bền vững.

Thành phố đã thực hiện tốt các công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai các văn bản hướng dẫn của cơ quan chức năng về an ninh kinh tế; kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thể chế hóa về an ninh kinh tế phù hợp tình hình thực tế địa phương, qua đó tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thông thoáng; thực hiện tốt công tác hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới công nghệ.

Bên cạnh đó, công tác đấu tranh với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm lĩnh vực kinh tế được thành phố quan tâm và chú trọng. Việc ngăn chặn, xử lý các cuộc đình công, lãn công, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động cũng được thực hiện hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế.

Trong thời gian tới, Cần Thơ chủ trương tiếp tục triển khai, quán triệt và nghiêm túc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 13/9/2017 của Chính phủ; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xác định nhiệm vụ đảm bảo an ninh kinh tế là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của Đảng bộ thành phố.

Đồng thời, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với những âm mưu của thế lực thù địch, các hoạt động phá hoại kinh tế; làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, an ninh mạng, an ninh thông tin, truyền thông./.

Trung Kiên

Xem thêm