Xây dựng Đảng

Để mỗi người dân Thành phố Hồ Chí Minh đều tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân

TP. Hồ Chí Minh

Năm 2023, công tác đối ngoại nhân dân sẽ đổi mới mạnh mẽ, đưa hoạt động đối ngoại nhân dân đến với từng người dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

TTXVN -Năm 2023, cần đổi mới mạnh mẽ công tác đối ngoại nhân dân, đưa hoạt động đối ngoại nhân dân đến với từng người dân thành phố để nhân dân, nhất là học sinh, sinh viên, trí thức, doanh nhân.. thực sự là chủ thể, đối tượng tham gia vào hoạt động đối ngoại nhân dân. Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố, diễn ra sáng 15/2.

Ông Võ Văn Hoan nhấn mạnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố với tư cách là cơ quan chuyên trách công tác đối ngoại nhân dân cần đổi mới tư tưởng, quan điểm, phương thức hoạt động, chú trọng gắn với hoạt động của các đoàn thể nhân dân, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội; vận động nhân dân thành phố, người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là thế hệ trẻ và đối tác nước ngoài tham gia, tạo nguồn lực triển khai hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và các tổ chức thành viên cần nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo sự thống nhất về ý chí, tư tưởng, hành động trong công tác đối ngoại nhân dân; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với đối ngoại đảng, đối ngoại nhà nước, góp phần tích cực phục vụ kinh tế, hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế-xã hội của thành phố đã đề ra. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân của thành phố đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, đảm bảo đúng định hướng, nguyên tắc độc lập, tự chủ, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, góp phần đưa tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI đi vào thực tiễn.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Diễm, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố, năm 2022, Liên hiệp tổ chức nhiều hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị nhân kỷ niệm Quốc khánh, ngày lễ lớn của các nước, kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước để củng cố, phát triển tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân thành phố, nhân dân quốc gia láng giềng, quốc gia ASEAN, đối tác truyền thống…Liên hiệp đã tham mưu UBND triển khai hiệu quả công tác quản lý tổ chức phi chính phủ nước ngoài; tiếp nhận 47 khoản viện trợ dự án và phi dự án với tổng giá trị cam kết hơn 14 triệu USD cho lĩnh vực y tế, an sinh xã hội…

Năm 2023, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố xác định phát huy kết quả tích cực đã đạt được, tiếp tục triển khai hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân nói chung và nhiệm vụ chính trị được thành phố giao phó; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Liên hiệp tập trung khai thác nguồn lực quốc tế để phục vụ công tác đối ngoại nhân dân của thành phố; tăng cường hợp tác hữu nghị với tổ chức quốc tế, các quốc gia trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; đẩy mạnh hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn tiến tới ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Liên hiệp các địa phương trong nước, các tỉnh, thành phố nước ngoài mà Thành phố Hồ Chí Minh có quan hệ hữu nghị, kết nghĩa…

Dịp này, UBND thành phố đã tặng Bằng khen cho một số tập thể, cá nhân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2022./.

Xuân Khu

Xuân Khu

Xem thêm