Xây dựng Đảng

Giữ trọn lời thề đảng viên: Mỗi cá nhân nâng cao ý thức tự giác rèn luyện, tự soi, tự sửa

Bình Thuận

Đợt sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên” nhằm giúp cán bộ, đảng viên tự rà soát, soi rọi, nhìn nhận, đánh giá lại quá trình thực hiện lời tuyên thệ trước cờ Đảng, lời hứa trước cơ quan, tổ chức, nhân dân.

Hội nghị định hướng đợt sinh hoạt chính trị chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên". Ảnh: Nguyễn Thanh (TTXVN)

TTXVN - Sáng 17/2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức hội nghị định hướng đợt sinh hoạt chính trị chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”. Đợt sinh hoạt chính trị được triển khai trong toàn tỉnh từ tháng 2 đến tháng 5/2023.

Theo đó, đợt sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên” nhằm giúp cán bộ, đảng viên tự rà soát, soi rọi, nhìn nhận, đánh giá lại quá trình thực hiện lời tuyên thệ trước cờ Đảng, lời hứa trước cơ quan, tổ chức, nhân dân khi được kết nạp Đảng, khi nhận nhiệm vụ do được đề bạt, bổ nhiệm, bầu cử. Từ đó, giúp mỗi cá nhân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về niềm vinh dự, tự hào, danh dự và trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên đối với lời tuyên thệ trước cờ Đảng, lời hứa trước tổ chức, nhân dân, góp phần nâng cao ý thức tự giác rèn luyện, tự soi, tự sửa, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo vệ uy tín, danh dự của Đảng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thông qua đợt sinh hoạt chính trị tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền về lịch sử Đảng, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước trong cán bộ, đảng viên nhằm phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, ra sức cống hiến, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Tiêu Hồng Phúc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận thông tin về đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”. Ảnh: Nguyễn Thanh (TTXVN)

Ông Tiêu Hồng Phúc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết, nội dung trọng tâm của đợt sinh hoạt chính trị là từng chi bộ tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên” để mỗi đảng viên báo cáo kết quả tự nhận xét, soi rọi lại quá trình thực hiện lời thề của cá nhân, lời hứa trước cơ quan, tổ chức, trước nhân dân kể từ khi được kết nạp Đảng, khi nhận nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý đến thời điểm hiện tại, trong đó tập trung làm rõ những ưu, khuyết điểm, rút ra nguyên nhân và xác định giải pháp tự thân để tiếp tục thực hiện tốt lời thề, lời hứa của mỗi người.

Theo ông Tiêu Hồng Phúc, tỉnh phấn đấu 100% đảng viên trong toàn tỉnh tự soi rọi, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện lời thề trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành của bản thân; 100% đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý, tự soi rọi, đánh giá về kết quả phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, kiên định bản lĩnh chính trị trong hành trình thực hiện lời thề trước cờ Đảng, lời hứa trước cơ quan, tổ chức, nhân dân; 100% chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong đợt sinh hoạt chính trị để cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên báo cáo kết quả tự nhận xét, soi rọi lại quá trình thực hiện lời tuyên thệ của đảng viên.


Nguyễn Thanh

Tin liên quan

Xem thêm