Xây dựng Đảng

Kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Vĩnh Long

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức “Cảnh cáo” đối với bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng, nguyên Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Long Hồ.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long vừa có thông báo kết quả xem xét, thi hành kỷ luật Đảng đối với nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Long Hồ Nguyễn Thị Cẩm Hồng với hình thức “Cảnh cáo”.

Thông báo nêu rõ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị kiểm điểm, xem xét và thi hành kỷ luật bằng hình thức “Cảnh cáo” đối với bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng, nguyên Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Long Hồ, hiện đã nghỉ hưu. Nội dung vi phạm của bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng là: Thiếu trách nhiệm, không chấp hành chủ trương, kết luận của UBND huyện Long Hồ để người dân xây dựng lấn chiếm đất công do mình quản lý. Bản thân bà cũng lấn chiếm 21,4 m2 đất công nhưng đã khắc phục./.

Minh Tuấn

Xem thêm