Xây dựng Đảng

Vĩnh Long: Tạo chuyển biến, thống nhất trong triển khai các Nghị quyết

Vĩnh Long

Các Nghị quyết được quán triệt chủ yếu thuộc các lĩnh vực chuyển đổi số, bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Thành Thế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN

TTXVN - Tại Hội nghị, các đại biểu được triển khai, quán triệt các nội dung: Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long; Nghị quyết “Về chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Long đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”; Chỉ thị số 17 –CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”; Quy định số 85-QĐ/TW của Ban Bí thư “Về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội”...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Thành Thế yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức học tập, quán triệt đảm bảo nghiêm túc, đổi mới, nâng cao chất lượng; tăng cường thông tin, tuyên tuyền sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong triển khai và tổ chức thực hiện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long lưu ý, đối với lĩnh vực kinh tế, các cấp ủy đảng, chính quyền cần quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế nhanh và bền vững; tập trung thực hiện các khâu đột phá, các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông trọng điểm, cấp bách trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN

Về văn hóa, xã hội, các cấp, các ngành quan tâm hơn nữa nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn... Bên cạnh đó, các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết chuyển đổi số một cách nhanh chóng, hiệu quả và thực chất; thực hiện chuyển đổi số phải làm cho người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công và tiện ích xã hội thuận tiện, nhanh hơn, hiệu quả.

Trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng chính quyền thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, nêu gương, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực./.

Phạm Minh Tuấn

Tin liên quan

Xem thêm