Xây dựng Đảng

Yên Bái: Kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội

Yên Bái

Tỉnh Yên Bái tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)

TTXVN-Ngày 20/2, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tham dự có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy; Thiếu tướng Trần Văn Du, Phó Tư lệnh Quân khu 2; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh; lãnh đạo các ngành, địa phương trong tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải đánh giá cao những kết quả của tỉnh Yên Bái đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI; đồng thời đề nghị, thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du và miền núi phía Bắc; chủ động, kịp thời tham mưu với Đảng và Nhà nước về tình hình quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ, xử lý có hiệu quả các tình huống, hóa giải nguy cơ từ sớm, từ xa; chủ động ứng phó có hiệu quả các thách thức an ninh phi truyền thống trong tình hình mới, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định của địa phương.

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải phát biểu tại Hội Nghị. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)

Yên Bái cần phát huy nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; tập trung xây dựng Đảng bộ và các tổ chức Đảng thật sự trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, tăng cường sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị, thời gian tới, các cấp, ngành cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đổi mới tư duy, vận dụng sáng tạo, linh hoạt, triển khai đồng bộ, quyết liệt và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ nói chung, nhất là các chỉ tiêu, nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh theo Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đề nghị, địa phương kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; tăng cường quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh, nhất là công tác phối hợp, hiệp đồng trong nắm tình hình, xử lý các loại tội phạm, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Đồng thời, thường xuyên nắm bắt, giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân; làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành vụ việc phức tạp; tiếp tục quan tâm, từng bước đầu tư xây dựng công trình chiến đấu, nhất là Sở Chỉ huy hậu phương cấp tỉnh...

Địa phương trước mắt cần tập trung xây dựng căn cứ chiến đấu giả định để phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023; xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án xây dựng trụ sở làm việc Ban chỉ huy quân sự các xã, phường, thị trấn; tiếp tục quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang tinh, gọn, mạnh, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu ngày càng cao...

Trong 10 năm qua, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, đạt được nhiều kết quả tích cực. An ninh chính chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo; nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ tỉnh được củng cố tăng cường và ngày càng vững chắc.

Kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh có bước phát triển mạnh mẽ; đời sống của nhân dân được cải thiện, nhận thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được nâng lên. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân của tỉnh giai đoạn 2011- 2020 đạt 6,06%/năm; giai đoạn 2021 - 2022 đạt 7,86%. GRDP bình quân đầu người năm 2015 đạt 27 triệu đồng; năm 2022 đạt 47,46 triệu đồng.

Đến nay, toàn tỉnh có 99/150 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 3 đơn vị hành chính cấp huyện đạt chuẩn hoặc hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng thực hiện có hiệu quả; phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng được đổi mới rõ nét; khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố, tăng cường vững chắc. Công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh có nhiều tiến bộ. Việc kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh ngày càng có hiệu quả...

Dịp này, Tỉnh ủy Yên Bái đã khen thưởng 33 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI trên địa bàn./.

Việt Dũng

Xem thêm