Xây dựng Đảng

Kiểm tra, giám sát cần bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị

Nam Định

Năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nhấn mạnh công tác kiểm tra, giám sát cần tiếp tục được đẩy mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các chỉ đạo, kết luận của Trung ương

Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định Phạm Gia Túc phát biểu kết luận Hội nghị. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)

TTXVN - Ngày 2/1, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh đã đạt được trong năm 2023, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nhấn mạnh công tác kiểm tra, giám sát cần tiếp tục được đẩy mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các chỉ đạo, kết luận của Trung ương; bám sát Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết chuyên đề số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy.

Trong đó, cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; thực hiện kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường kiểm tra những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm tại những đơn vị, địa phương có biểu hiện mất đoàn kết. Đặc biệt, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần giám sát mở rộng để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh hạn chế khuyết điểm của tổ chức Đảng, đảng viên; nội dung kiểm tra, giám sát bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; chú trọng tăng cường tự kiểm tra, tự giám sát, tự soi, tự sửa; khi đã phát hiện sai phạm, phải xử lý nghiêm minh, đúng quy định của Đảng, Nhà nước, không có vùng cấm.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cần tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ cho Ủy ban Kiểm tra cấp dưới nhằm làm tốt hơn nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm tinh thông về nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị, có phương pháp làm việc khoa học, qua đó đóng góp vào kết quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của toàn Đảng bộ tỉnh Nam Định.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Nam Định Nguyễn Mạnh Hiền báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2023. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nam Định Nguyễn Mạnh Hiền, trong năm 2023, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng bộ tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật được nâng cao, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp tiếp tục phổ biến, quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát tới các tổ chức Đảng, đảng viên; rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; chủ động, nghiêm túc trong việc thực hiện và chỉ đạo thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)

Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng gắn với đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị; chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên. Việc thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên được thực hiện kịp thời, đúng quy trình, quy định, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm.

Trong năm, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 945 tổ chức Đảng và 1.228 đảng viên, tăng 284 đảng viên so với cùng kỳ năm 2022, trong đó có 262 cấp ủy viên các cấp; thi hành kỷ luật 11 tổ chức Đảng. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 18 tổ chức Đảng và 33 đảng viên, tăng 7 tổ chức Đảng và 1 đảng viên so với năm 2022; thi hành kỷ luật 6 tổ chức Đảng…/.

Thái Thuần

Xem thêm