Xây dựng Đảng

Bế mạc Đại hội toàn quốc Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

Sau hai ngày làm việc, ngày 29/12, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin đã bế mạc.

Đại biểu tham dự Đại hội. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

TTXVN - Sau hai ngày làm việc, ngày 29/12, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin đã bế mạc.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung đề nghị bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội và bầu Ban Chấp hành Hội khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 75 ủy viên. Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, nguyên Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng được bầu làm Chủ tịch Hội. Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước tiếp tục được suy tôn làm Chủ tịch Danh dự của Hội.

Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát và một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2023 - 2028. Theo đó, mục tiêu chủ yếu nhiệm kỳ mới là tích cực đổi mới, đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân; giữ vững và tăng cường vai trò, uy tín, vị thế của Hội; xây dựng tổ chức vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hội quan tâm chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân vượt khó vươn lên hòa nhập cộng đồng, có cuộc sống ngang bằng với mức sống trung bình tại địa phương, không để gia đình nạn nhân tái cận nghèo, ở nhà tạm, nhà dột, nát. Đồng thời, Hội đổi mới nội dung, hình thức, phương thức vận động nguồn lực để giúp đỡ nạn nhân ổn định cuộc sống bền vững; chủ động, kiên trì đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phù hợp với tình hình, điều kiện mới.

Đại hội đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023 - 2028. Cụ thể, 100% cấp huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, có đủ điều kiện theo quy định thành lập được hội; 70% trở lên cấp xã, phường đủ điều kiện thành lập được hội hoặc chi hội; mỗi tỉnh, thành hội phấn đấu phát triển từ 3-5% hội viên so với số hiện có. 100% tổ chức hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 60% tổ chức hội hoàn thành từ khá trở lên. Hội phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tham mưu với Ban Bí thư tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư. Đồng thời, Hội đẩy mạnh tuyên truyền; chú trọng tuyên truyền sâu rộng về Chỉ thị 43-CT/TW và Chỉ thị 14-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Ring - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam khóa IV (bên phải) và Trung tướng Nguyễn Hữu Chính - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam khóa V. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hội chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2026), Ngày vì Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (10/8) hàng năm hiệu quả, có sức lan tỏa cao, gắn với vận động nguồn lực. Hội bổ sung, hoàn thiện kế hoạch đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; phấn đấu có 80% tỉnh, thành hội thành lập được Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin theo đúng quy định; 100% quận, huyện hội và 80% hội (hoặc chi hội) xã, phường có Quỹ từ nguồn vận động xã hội hóa. Hội vận động Quỹ nhiệm kỳ V đạt từ 1.500-2.000 tỷ đồng...

Bế mạc Đại hội, Giáo sư, bác sỹ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam khóa IV thông qua thư của Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gửi cán bộ, hội viên và nạn nhân chất độc da cam.

Trong thư viết, Đại hội Đại biểu lần thứ V, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam diễn ra trong hai ngày 28 - 29/12/2023 tại Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Đại hội có 304 đại biểu về dự, thay mặt hơn 400.000 hội viên cả nước. Đại hội đã đánh giá kết quả và rút ra bài học qua việc thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023 và đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới; bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội để điều hành công tác trong nhiệm kỳ tới.

Ban Chấp hành Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam khoá V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Đại hội lần thứ V diễn ra trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Hội thực hiện Chỉ thị số 43 ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; cán bộ, hội viên thi đua lập thành tích chào mừng 20 năm Ngày thành lập Hội (10/1/2004 - 10/1/2024). Đây thực sự là những sự kiện chính trị quan trọng, tạo động lực lớn để Hội nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028; sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống và hoạt động của Hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì nạn nhân chất độc da cam”, đổi mới, xây dựng Hội vững mạnh, Đại hội kêu gọi các tổ chức hội, cán bộ và hội viên phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao; phấn đấu thực hiện tốt chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam, vận động nhiều nguồn lực để chăm sóc, giúp đỡ họ. Đại hội kêu gọi nạn nhân chất độc da cam tiếp tục khắc phục khó khăn, bệnh tật, rèn luyện sức khỏe, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, từng bước vươn lên hòa nhập cộng đồng.../.


Phương Hà

Tin liên quan

Xem thêm