Xây dựng Đảng

Toàn quân hoàn thành thành toàn diện các nhiệm vụ công tác đảng

Năm 2023, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, bám sát chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất.

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

TTXVN - Ngày 30/12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng, công tác chính trị năm 2023 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị ở điểm cầu Hội trường Tổng cục Chính trị tại Hà Nội có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam: Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Năm 2023, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, bám sát chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất.

Tại Hội nghị, đại biểu các cơ quan, đơn vị tập trung thảo luận, đánh giá kết quả, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm và những hạn chế, nguyên nhân; chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong tiến hành hoạt động công tác đảng, công tác chính trị năm 2023; đề xuất, bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong thời gian tới.

Biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ toàn quân trong năm 2023, về phương hướng, nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị trong năm 2024, Đại tướng Lương Cường yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp, phấn đấu năm 2024 hoàn thành tốt hơn năm 2023; cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của đơn vị.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; thông tin, định hướng dư luận; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội; tiếp tục thực hiện tốt Phong trào Thi đua Quyết thắng, làm tốt công tác thi đua-khen thưởng; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Đại tướng Lương Cường lưu ý cần tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội, các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, chế độ sinh hoạt đảng. Chủ động tham mưu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Bên cạnh đó, các đơn vị nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; chú trọng kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng; rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm tồn tại, khuyết điểm; chủ động phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định; tham mưu hoàn thiện xây dựng Đề án “Chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050"; tổ chức tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; kiện toàn cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030 và đáp ứng yêu cầu điều chỉnh tổ chức, biên chế.

Song song với việc thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, đảm bảo an ninh, an toàn, cán bộ, chiến sĩ toàn quân kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; thực hiện tốt công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng đơn vị “Dân vận tốt”; thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ cơ sở.

Đồng thời, Quân đội đẩy mạnh nghiên cứu, tham mưu ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với Quân đội, hậu phương quân đội; chính sách phục vụ xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh; chính sách thương binh, liệt sĩ, người có công, hoạt động Đền ơn đáp nghĩa; tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ; chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; nâng cao chất lượng công tác phối hợp; giữ vững định hướng chính trị trong đối ngoại quốc phòng.../.

Hiền Hạnh

Tin liên quan

Xem thêm