Chỉ đạo, Điều hành

Thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô

Hà Nội

Từ tháng 8/2022 đến nay, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đạt được một số kết quả nổi bật.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Bộ Quốc phòng nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

TTXVN - Chiều 19/12, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì Hội nghị.

Thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, từ tháng 8/2022 đến nay, hai bên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đạt được một số kết quả nổi bật.

Hai bên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô; Quy chế số 1374-QC/QUTW - TUHN và Thông báo số 1445 - TB/QUTW - TUHN của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc thông báo kết luận hội nghị công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Hai bên đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện có nền nếp, hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc; chỉ đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ động tham mưu với Thành ủy UBND thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU về tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cho các quận, huyện chặt chẽ, sát thực tế, có nhiều đổi mới, kết quả tốt. Công tác tuyển quân được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, chất lượng đảm bảo tốt. Thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của toàn dân, nhất là cán bộ chủ chốt của các cấp, các ngành đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hai bên đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với Công an và các lực lượng chức năng của thành phố triển khai thực hiện đúng Nghị định số 03/2019/NĐ - CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.

Hai bên thường xuyên nắm chắc, nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu xử lý có hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng; phối hợp đẩy mạnh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên Internet và mạng xã hội.

Hai bên phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh toàn diện; trong đó lực lượng thường trực “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, cơ động, linh hoạt. Lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên được xây dựng, tổ chức chặt chẽ, có quy mô, số lượng phù hợp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội xác định công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, từ nay đến năm 2025.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã thông tin những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô và những khó khăn, tồn tại, thách thức còn ở phía trước. Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, có được kết quả nêu trên là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành, trong đó có sự lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ rất quan trọng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Bí thư Thành ủy đề nghị, thời gian tới, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục quan tâm phối hợp, hỗ trợ thành phố Hà Nội thực hiện tốt Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, xây dựng Thủ đô Hà Nội thực sự văn hiến, văn minh, hiện đại.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô có chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ thành phố điều hành diễn tập khu vực phòng thủ các cấp, nhất là diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2024 bảo đảm sát với phương án tác chiến bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục lịch sử, truyền thống, tổ chức tốt lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô...

Kết luận buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đối với công tác quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong những năm qua; cũng như thực hiện tốt công tác quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh. 

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố để lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt hơn nữa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô; từng bước giải quyết mọi khó khăn, vướng mắc; cùng nhau thực hiện tốt lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19/9/1954 tại Khu di tích Đền Hùng: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2023), Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đã tặng hoa, chúc mừng Đại tướng Phan Văn Giang, các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; gửi lời chúc mừng sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ cả nước./.


Tuyết Mai

Xem thêm