Xây dựng Đảng

Đưa Nghị quyết vào cuộc sống - Cách làm sáng tạo, linh hoạt ở Thanh Ba

Phú Thọ

Các Nghị quyết chuyên đề giúp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tạo tiền đề quan trọng cho mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Sản phẩm chè búp tím Thanh Ba đã được UBND tỉnh Phú Thọ cấp chứng nhận OCOP 4 sao. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhờ xác định đúng, trúng “khâu đột” phá và ban hành nhiều Nghị quyết chuyên đề quan trọng, sát thực tế, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ có sự đổi thay nhanh chóng và toàn diện.

* Xác định đúng, trúng khâu “đột phá”

Đường giao thông nông thôn khang trang sạch đẹp ở xã Đại An, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Thanh Ba là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế, nhưng do xuất phát điểm, khả năng huy động và tích lũy từ nội lực còn thấp trong khi nhu cầu đầu tư phát triển lớn khiến huyện chưa thể bứt phá đi lên. Từ thực tế tại địa phương, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Ba lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đưa ra mục tiêu “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng huyện Thanh Ba phát triển nhanh, bền vững, sớm đạt chuẩn nông thôn mới”. Đồng thời, huyện xác định hai khâu đột phá là “Tập trung đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ” và “Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao” tạo sức bật, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, Huyện ủy Thanh Ba lần lượt ban hành 7 nghị quyết chuyên đề để tập trung chỉ đạo, trong đó có Nghị quyết về phát triển đảng viên; phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ...

Ông Đỗ Hoàng Hải, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết, việc ban hành các Nghị quyết chuyên đề được Huyện ủy cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng từng lĩnh vực, vấn đề và được Thường trực Huyện ủy trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thường xuyên. Sau hơn 2 năm triển khai, 7 nghị quyết chuyên đề đã đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả. Các Nghị quyết chuyên đề không chỉ giúp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trước mắt tại địa phương mà còn tạo tiền đề quan trọng cho mục tiêu đưa kinh tế, xã hội của huyện Thanh Ba phát triển nhanh và bền vững.

* Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Đời sống tinh thần của người dân ở xã Đại An, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ từng bước được nâng cao. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Nhờ xác định đúng khâu đột phá và ban hành trúng các nghị quyết chuyên đề sát với thực tế địa phương, sau nửa nhiệm kỳ, huyện Thanh Ba có sự đổi thay nhanh chóng, toàn diện. Đặc biệt, kinh tế đạt mức tăng trưởng khá. Bộ mặt đô thị, nông thôn khởi sắc rõ nét. An ninh, quốc phòng được đảm bảo; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được giữ vững…

Dấu ấn đậm nét là 4/14 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội; 10/14 chỉ tiêu đạt trên 60%, trong đó nhiều chỉ tiêu tiệm cận so với mục tiêu Nghị quyết đề ra đến năm 2025. Một số chỉ tiêu đạt cao như tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2023 đạt 5.990 tỷ đồng, đạt 66,6% Nghị quyết đề ra đến năm 2025. Thu nhập bình quân đầu người đạt 47,5 triệu đồng, đạt 91,3%; tổng thu ngân sách Nhà nước 900 tỷ đồng, đạt 90%. Giá trị sản phẩm bình quân trên 1ha đất canh tác nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 120 triệu đồng, vượt chỉ tiêu Nghị quyết. Tỷ lệ hộ nghèo còn 5,32%, đạt 84,6% chỉ tiêu. Đặc biệt, 18/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đưa Thanh Ba trở thành huyện nông thôn mới theo đúng kế hoạch đề ra.

Ông Nguyễn Kim Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba cho biết, cùng với phát triển kinh tế, công tác giáo dục và đào tạo, y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm; lao động việc làm, giảm nghèo, thực hiện các chính sách xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Huyện đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, lễ hội truyền thống tiêu biểu phục vụ phát triển du lịch ở Thanh Ba có bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức góp phần nâng cao ý thức bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tại địa phương.

Bà Nguyễn Kim Chi, Bí thư Huyện ủy Thanh Ba cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, huyện vẫn còn những hạn chế như: kinh tế tăng trưởng chưa thực sự bền vững; huy động nguồn lực còn khó khăn; chất lượng một số lĩnh vực xã hội có mặt còn hạn chế... Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, thời gian tới, Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp phấn đấu đạt mức cao hơn nữa các chỉ tiêu đã đạt, sớm hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt.

Sản phẩm chè búp tím Thanh Ba đã được UBND tỉnh Phú Thọ cấp chứng nhận OCOP 4 sao. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong sản xuất nông nghiệp, huyện tập trung phát triển nông nghiệp sạch theo chuỗi liên kết gắn với quy hoạch vùng, phát huy thế mạnh của 3 tiểu vùng để hình thành những vùng sản xuất lớn, nâng cao giá trị sản phẩm. Về phát triển công nghiệp và xây dựng, huyện tập trung chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời khó khăn cho các doanh nghiệp, đồng thời thu hút các dự án mới đầu tư vào các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế của huyện, tạo sự đột phá trong phát triển công nghiệp trong các năm tới.

Đặc biệt, trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, Huyện ủy sẽ chỉ đạo việc đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Huyện Thanh Ba phấn đấu đến năm 2025, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm của huyện đạt trên 9.000 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 1.000 tỷ; thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 4,5%. Huyện phấn đấu có 95,9% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 94,8%.../.

Lâm Đào An

Xem thêm