Xây dựng Đảng

Khai mạc Hội nghị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI lần thứ 28

TP. Hồ Chí Minh

Hội nghị nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I và các giải pháp cho các quý tiếp theo năm 2024; thảo luận về việc thành lập các Tiểu ban để chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh hội nghị
Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

TTXVN-Sáng 27/3, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh Khóa XI tổ chức Hội nghị lần thứ 28 (mở rộng). Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết, Hội nghị nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I và các giải pháp cho các quý tiếp theo năm 2024. Hội nghị thảo luận về việc thành lập các Tiểu ban để chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh; xem xét cho ý kiến một số nội dung quan trọng, trong đó có quy trình công tác nhân sự.

Về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong quý I/2024, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, đến nay có thể đánh giá dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát kịp thời, hiệu quả của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, sự kiên trì, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, thành phố đã tập trung chỉ đạo khá toàn diện và đồng bộ các công tác theo chương trình, kế hoạch đề ra và thích ứng linh hoạt, nhạy bén trước diễn biến mới xảy ra trên địa bàn. Tăng trưởng GRDP của thành phố đạt khá, thu ngân sách tiếp tục giữ được mức ổn định. Nhiều lĩnh vực của thành phố đang trên đà phục hồi, nhất là một số ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ trọng yếu đạt khá, hoạt động du lịch khởi sắc, thị trường bất động sản có dấu hiệu phục hồi, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đang tăng lên. Cùng với đó, công tác chuyển đổi số, đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng, chỉnh trang đô thị được đẩy mạnh và triển khai thực hiện có hiệu quả.

Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, nhìn lại quý I/2024, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn không ít hạn chế, các động lực tăng trưởng chưa đạt như kỳ vọng, khả năng hấp thụ vốn còn yếu, các yếu cạnh tranh để thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), giá thuế đất, hạ tầng bến cảng... chưa hấp dẫn nhà đầu tư và chưa góp phần thúc đẩy phát triển, nhất là lĩnh vực mới nổi. Cùng với đó, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm so với yêu cầu đặt ra, cải cách thủ tục hành chính có chuyển biến chưa mạnh...

Từ thực tế trên, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, Hội nghị cần tập trung đánh giá sát, đúng những nỗ lực cố gắng, những mặt làm được và hạn chế yếu kém để đề ra giải pháp trong thời gian tới. Công tác chỉ đạo lãnh đạo, điều hành phải đưa các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp đi vào cuộc sống một cách hiệu quả nhất, tạo chuyển biến, biến thành động lực tăng trưởng từ quý II/2024 mới có thể đạt yêu cầu, kế hoạch đa đề ra cho năm nay.

"Trong công tác lãnh đạo, chỉ đao, điều hành phải đảm bảo yêu cầu phát huy tối đa các nguồn lực để tăng tốc phát triển; bàn biện pháp cụ thể nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2024 đã đề ra", Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Tại Hội nghị lần này, các đại biểu cho ý kiến thành lập 3 tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức phục vụ đại hội, các Tổ biên tập theo quy định./.

Anh Tuấn

Xem thêm