Xây dựng Đảng

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức Đảng và công tác đảng viên

Hải Dương

Trong thời gian tới, cấp ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Mạnh Tú /TTXVN)

TTXVN - Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương chỉ đạo cấp ủy các cấp tích cực triển khai trong năm 2024, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức trong 2 ngày 30/11 và 1/12 tại thành phố Hải Dương.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng yêu cầu cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2023; triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh theo Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 2/2/2023 của Bộ Chính trị.

Tỉnh ủy Hải Dương cần chủ động xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình làm việc, kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy ngay từ những ngày đầu của năm 2024; chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị 26-CT/TW, ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; xây dựng, triển khai kế hoạch và hướng dẫn đại hội đảng cấp cơ sở, cấp huyện, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII theo hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tế của tỉnh.

Trong năm 2024, để làm tốt công tác xây dựng Đảng, Tỉnh ủy Hải Dương chỉ đạo cấp ủy các cấp tăng cường quán triệt, tuyên truyền, sơ kết, tổng kết kịp thời các nghị quyết, kết luận của Trung ương và cấp ủy các cấp; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng, nắm bắt dư luận xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chủ động tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điểm sai trái của các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp.

Trong thời gian tới, cấp ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030; tổ chức kiện toàn các tổ chức Đảng, đoàn thể có liên quan; quan tâm chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư sau sắp xếp; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”.

Hải Dương cũng tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức Đảng và công tác đảng viên, nhất là phát triển tổ chức Đảng và đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước; tiếp tục chỉ đạo xây dựng và phê duyệt Đề án vị trí việc làm các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh.

Trong thời gian tới, Hải Dương tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; xây dựng và thực hiện nghiêm chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp; chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, kiểm tra và xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Tỉnh cũng tập trung xây dựng và ban hành Đề án “Xây dựng chính quyền xã, phường, thị trấn thân thiện, vì nhân dân phục vụ trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2024-2030”; tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả quy chế tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo.

Hải Dương tiếp tục đổi mới, đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp quần chúng theo hướng tập trung cho cơ sở, bám sát địa bàn, bám dân, tăng cường đối thoại trực tiếp với dân, tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng, tái định cư thực hiện các chương trình, dự án. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong đảng, đổi mới phương pháp hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động, điều hành của các cơ quan, tổ chức của Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.

Trong năm 2023, đối với công tác phát triển tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân và phát triển đảng viên mới, Hải Dương phát triển được 10 tổ chức Đảng trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn và 23 tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân; kết nạp được 2.114 đảng viên, đạt 96,1% chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Năm 2023, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã kiểm tra 1.179 tổ chức Đảng và 1.796 đảng viên; thực hiện giám sát đối với 646 tổ chức đảng và 1.234 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, cấp uỷ và ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh thi hành kỷ luật 14 tổ chức Đảng và 506 đảng viên. Ban Nội chính Tỉnh uỷ phối hợp với các ngành Nội chính tỉnh rà soát, đưa vào danh sách theo dõi, chỉ đạo của liên ngành 18 vụ việc, vụ án, giải quyết dứt điểm và đưa khỏi danh sách theo dõi 11 vụ việc, vụ án; đang theo dõi 7 vụ việc, vụ án thuộc diện theo dõi liên ngành…/.

Mạnh Tú

Xem thêm