Xây dựng Đảng

Tăng trưởng GRDP của Long An năm 2023 ước đạt gần 6%

Long An

Tỉnh Long An đã nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2023 đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.

Các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

TTXVN - Ngày 28/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An (khóa XI) tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến đối với các dự thảo: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; báo cáo thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2024 - 2026; kế hoạch đầu tư công năm 2024, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025

Theo đó, Tỉnh ủy Long An nhận định, trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2023 đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.

Tỉnh ước 17/19 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra; 2 chỉ tiêu dự kiến khó đạt là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ tăng thu ngân sách Nhà nước.

Tốc độ tăng GRDP ước đạt gần 6%, mặc dù thấp hơn chỉ tiêu đề ra, nhưng đây là mức tăng trưởng khá trong bối cảnh hiện nay.

Khu vực nông nghiệp tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ năm trước, ước đạt 3,5%. Nhiều sản phẩm nông nghiệp, nhất là cây lúa có năng suất và giá thành đầu ra khá cao. Hoạt động xúc tiến đầu tư được quan tâm, vốn đầu tư của các dự án cấp mới trong và ngoài nước tăng so với cùng kỳ.

Tỉnh tổ chức thành công Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2023 - được Trung ương, các doanh nghiệp đánh giá cao; đầu tư công được tập trung thực hiện, đạt kết quả khá tốt và trở thành một trục động lực tăng trưởng, đến nay tỷ lệ giải ngân đạt trên 80% kế hoạch (thuộc tốp đầu cả nước).

Đồng thời, nhiều dự án giao thông lớn được tập trung khởi công và hoàn thành, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tỉnh ủy thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá những khó khăn, hạn chế.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt như kỳ vọng; tổng thu ngân sách Nhà nước dự báo đạt 100% dự toán tỉnh giao (20,2 nghìn tỷ đồng) nhưng giảm so với cùng kỳ (ước giảm khoảng 7,7%); công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư tuy được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhưng tiến độ thấp so với yêu cầu (chỉ đạt 33% kế hoạch);…

Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được phát biểu tại Hội nghị Tỉnh ủy Long An lần thứ 14. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được cho rằng, năm 2024 là năm có vai trò quyết định, tạo lực để tăng tốc phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng.

Vì vậy, Long An tập trung tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phấn đấu cải thiện 3 chỉ số (PCI, PAPI, PAR INDEX) ở nhóm đầu cả nước.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển hạ tầng thương mại hiện đại, chuyển đổi số, hỗ trợ phát huy hiệu quả hoạt động dịch vụ cảng, logistics, các loại hình du lịch (văn hóa, trải nghiệm, sinh thái...).

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được cho rằng, năm 2024 là năm có vai trò quyết định, tạo lực để tăng tốc phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng.

Vì vậy, Long An tập trung tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phấn đấu cải thiện 3 chỉ số (PCI, PAPI, PAR INDEX) ở nhóm đầu cả nước.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển hạ tầng thương mại hiện đại, chuyển đổi số, hỗ trợ phát huy hiệu quả hoạt động dịch vụ cảng, logistics, các loại hình du lịch (văn hóa, trải nghiệm, sinh thái...).

Long An tiếp tục đẩy mạnh phân luồng học sinh, nâng cao chất lượng giảng dạy. Thực hiện tốt công tác huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, xã hội; đảm bảo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các vấn đề về lao động, việc làm, giảm nghèo, chế độ bảo hiểm cho người lao động.

Bí thư Tỉnh ủy Long An đề nghị từng Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, lề lối làm việc, “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm”, năng động, sáng tạo hơn nữa để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.

Cũng tại hội nghị, Tỉnh ủy triển khai, thông tin các văn bản của Trung ương liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Nghị định của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung./.

Thanh Bình

Xem thêm