Xây dựng Đảng

Họp Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh

Bắc Ninh

Ông Nguyễn Đức Hiện đã thiếu trách nhiệm trong khi thi hành công vụ, không tiến hành thẩm định lại hồ sơ, không kiểm tra đối chiếu đã ký xác nhận hồ sơ là đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

TTXVN - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh ngày 24/11 cho biết vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với đảng viên Nguyễn Đức Hiện, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Thuận Thành.

Ngày 22/11, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh đã tổ chức Kỳ họp thứ 26, xem xét báo cáo kết quả kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Đức Hiện, đảng viên, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Thuận Thành, nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Quế Võ.

Với vai trò là cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Quế Võ (nay là thị xã Quế Võ), giai đoạn từ tháng 1/2013 đến tháng 12/2014, ông Nguyễn Đức Hiện đã thiếu trách nhiệm trong khi thi hành công vụ. Cụ thể, sau khi nhận hồ sơ và Tờ trình của UBND xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ về việc đề nghị UBND huyện Quế Võ, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xét duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 97 hộ dân của xã Ngọc Xá (trong đó có 5 thửa đất của hộ gia đình ông Nguyễn Bá Bắng ở thôn Hữu Bằng), ông Hiện đã không tiến hành thẩm định lại hồ sơ, không kiểm tra đối chiếu với các tài liệu trong hồ sơ địa chính mà ký xác nhận vào hồ sơ là đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 97 hộ gia đình của xã Ngọc Xá trình lãnh đạo phê duyệt.

Việc làm trên của ông Nguyễn Đức Hiện dẫn đến việc ngày 30/9/2013, UBND huyện Quế Võ ban hành Quyết định số 2003/QĐ-UBND cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình ông Nguyễn Bá Bắng sai về loại đất.

Vi phạm của ông Nguyễn Đức Hiện gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân của ông; đồng thời là một trong những nguyên nhân gây thiệt hại về tài sản cho Nhà nước với số tiền hơn 800 triệu đồng.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân và hậu quả vi phạm; Căn cứ Khoản 9, Điều 2 Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Đức Hiện bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng./.

Nguyễn Thái Hùng

Xem thêm