Xây dựng Đảng

Cung cấp thông tin về địa bàn cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Sóc Trăng

Dự Hội nghị có gần 200 vị chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào Khmer của tỉnh Sóc Trăng.

Các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

TTXVN - Ngày 21/11, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Thông tin tình hình Kinh tế xã hội cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Dự Hội nghị có gần 200 vị chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào Khmer của tỉnh Sóc Trăng.

Tại Hội nghị, người có uy tín đã được nghe lãnh đạo ngành Công an, Ban Dân tộc tỉnh báo cáo các chuyên đề về tình hình kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia, về chính sách pháp luật và công tác dân tộc năm 2023, phương hướng năm 2024; công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; đảm bảo an ninh, trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Sóc Trăng.

Theo ông Thạch Thanh Tùng, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng: Hội nghị nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng để người có uy tín nâng cao hiệu quả trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hoạt động góp phần tích cực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc; chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tại địa phương trong năm 2023, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng cho biết: Với sự nỗ lực, quan tâm của Đảng và Nhà nước, các cấp chính quyền, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, các chính sách an sinh xã hội, giáo dục, y tế… các lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số được gìn giữ, phát huy. Riêng về Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Sóc Trăng đã được đầu tư trên 413 tỷ đồng từ các nguồn ngân sách Trung ương, địa phương, vốn huy động, vốn tín dụng… để đầu tư phát triển, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng kiến thức dân tộc; hỗ trợ bình đẳng giới vùng dân tộc; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào…

Tại Hội nghị, Đại tá Huỳnh Hoài Hận, Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao những đóng góp tích cực của người có uy tín trong đồng bào các dân tộc tại Sóc Trăng, trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng ở địa phương. Đặc biệt, người có uy tín có vai trò quan trọng trong vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong các phong trào thi đua tại địa phương, nhất là trong việc nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tuyên truyền chính sách của Đảng và Nhà nước đến bà con vùng dân tộc; xây dựng tốt khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nghị quyết của tỉnh về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng: Trong thời gian tới, trước tình hình mới, các thế lực thù địch luôn tìm cách chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc, người có uy tín trong tỉnh cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Người có uy tín trong tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gìn giữ và phát huy truyền thống yêu nước; nêu cao tinh thần tự lực, tự cường cùng với chính quyền xây dựng quê hương Sóc Trăng càng thêm giàu đẹp./.

Trung Hiếu

Tin liên quan

Xem thêm