Thực thi chính sách

Nâng cao kiến thức pháp luật cho chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Sóc Trăng

Hội nghị giúp chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh nắm rõ, nhận thức đúng, đầy đủ chính sách của đảng, Nhà nước đối với các tôn giáo, dân tộc.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

TTXVN - Ngày 15/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật cho 350 chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.

Theo ông Dương Sà Kha, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, hội nghị nhằm cung cấp kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh nắm rõ, nhận thức đúng, đầy đủ chính sách của đảng, Nhà nước đối với các tôn giáo, dân tộc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Tỉnh ủy, các báo cáo viên triển khai các Chuyên đề: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19/01/2023 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Sóc Trăng Dương Sà Kha thông tin, các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã phối hợp, tham gia tích cực, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động tín đồ, đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có những đóng góp thiết thực trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội của tỉnh. Những hành động cao đẹp, ý nghĩa đó, đã góp phần lan tỏa những giá trị, nghĩa cử, thông điệp nhân văn, nhân ái giữa người với người; tiếp tục khẳng định tinh thần đại đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo của tỉnh. Qua đó, góp phần cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện thắng lợi các mục tiêu về kinh tế, xã hội của tỉnh, chăm lo, trợ giúp tốt hơn cho các hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trong cuộc sống, thể hiện tinh thần nhân văn, nghĩa cử cao đẹp giữa người và người, tốt đời đẹp đạo.

Sau hội nghị tập huấn, các vị chức sắc, chức việc, người có uy tín tuyên truyền đến bà con, gia đình, cộng đồng và xã hội, nhất là tuyên truyền lại cho các vị sư sãi, nhà tu hành, chức việc, tín đồ tôn giáo, dân tộc về nội dung chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, về nội dung cơ bản Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở...Qua đó nhằm thực hiện tốt hơn nữa phong trào xây dựng nông thôn mới, đời sống mới ở khu dân cư, địa bàn mình, xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

Trung Hiếu

Xem thêm