Thực thi chính sách

Thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật đối với thanh niên

Tại buổi làm việc, đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 của tỉnh Đắk Lắk.

TTXVN - Ngày 13/9, Đoàn Giám sát và phản biện xã hội của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh do Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai, thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030. 

Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương ghi nhận, đánh giá cao việc triển khai, thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong thời gian qua. Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị, thời gian tới, tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác thanh niên, đóng góp của thanh niên đối với sự phát triển của tỉnh, với quan điểm “đầu tư cho thanh niên là đầu tư cho phát triển và tương lai”. Đắk Lắk cần rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản không còn phù hợp sau khi Luật Thanh niên năm 2020 và các nghị định triển khai, thi hành Luật được ban hành; tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, ngành, Mặt trận, đoàn thể trong thực hiện Luật, Chiến lược, Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh và các chính sách, pháp luật dành cho thanh niên; tăng cường đối thoại với thanh niên, đặc biệt quan tâm giải quyết những vấn đề kiến nghị, đề xuất chính đáng của thanh niên sau đối thoại. 

Ngoài ra, Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương cũng đề nghị, tỉnh mạnh dạn giao cho Đoàn thanh niên các nhiệm vụ cụ thể nhằm phát huy vai trò tiên phong, chủ lực của thanh niên; quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ từ thanh niên, nhất là thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại buổi làm việc, đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 của tỉnh Đắk Lắk thời gian qua như: Công tác phối hợp của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành với Đoàn thanh niên; vấn đề đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế cho thanh niên sau thực hiện nghĩa vụ quân sự; tiềm năng, lợi thế của thanh niên 49 dân tộc trên địa bàn; tư vấn, định hướng, truyền cảm hứng và khơi dậy ý chí cách mạng cho thanh niên; khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên; thu hút thanh niên tài năng về địa phương công tác… 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Võ Văn Cảnh phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Võ Văn Cảnh nhấn mạnh, tỉnh luôn đặc biệt quan tâm đến công tác thanh niên và vai trò của thanh niên đối với sự phát triển của tỉnh. Đắk Lắk có 49 dân tộc sinh sống, địa bàn rộng, do đó công tác tuyên truyền, giáo dục thanh niên còn gặp nhiều khó khăn. Tỉnh có nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, việc giải quyết việc làm cho thanh niên còn hạn chế, số lượng thanh niên đi làm việc tại các tỉnh, thành phố phía Nam còn lớn; công tác quản lý, tập hợp thanh niên còn nhiều khó khăn. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật đối với thanh niên và nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên, tỉnh kiến nghị Chính phủ tăng cường hỗ trợ nguồn vốn về việc làm, tạo điều kiện cho thanh niên phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ, góp phần tạo việc làm cho thanh niên. Các bộ, ngành Trung ương sớm triển khai các đề án, dự án, chính sách đối với thanh niên đã được quy định tại Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2023; trong đó cần chú trọng lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng,  sử dụng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao và có chính sách đối với nhóm thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên dễ tổn thương. 

Đắk Lắk hiện có 460.200 thanh niên (từ 16 - 30 tuổi), chiếm khoảng 24% dân số toàn tỉnh; trong đó thanh niên nông thôn chiếm hơn 68%, thanh niên dân tộc thiểu số chiếm hơn 25%... Triển khai, thực hiện Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2023 trên địa bàn, nhận thức của các cấp, ngành, đoàn thể và toàn xã hội về thanh niên nói chung và công tác quản lý nhà nước về thanh niên có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác giáo dục, bồi dưỡng thanh niên được chú trọng. Nhận thức chính trị, tính tích cực xã hội, lối sống của thanh niên có chuyển biến tốt.

Từ năm 2021 đến nay, các đơn vị đã phối hợp giải quyết việc làm cho gần 87.000 lượt người, trong đó lực lượng thanh niên chiếm 70%; hỗ trợ trên 10.200 lượt thanh niên vay vốn tạo việc làm; đào tạo nghề cho trên 1.000 bộ đội xuất ngũ với tổng kinh phí trên 15,7 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 414.485 thanh niên được tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật; 80% thanh niên được cung cấp thông tin và tiếp cận dịch vụ thân thiện về tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản; 15% thanh niên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý. Tỉnh chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thanh niên về các chủ trương hội nhập quốc tế của Đảng, những cơ hội và thách thức trong công cuộc hội nhập quốc tế; tạo điều kiện mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa thanh niên tỉnh Đắk Lắk với các tổ chức thanh niên tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) và các tỉnh Nam Lào…

Trước đó, sáng cùng ngày, Đoàn Giám sát và phản biện xã hội của Trung ương Đoàn đã đi giám sát thực tế tại huyện Krông Pắc về việc triển khai, thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030./.

Hoài Thu

Xem thêm