Thời sự

Quảng Ninh: Hủy yêu cầu bằng Trung cấp Lý luận chính trị cho chức danh Lãnh đạo cơ quan hành chính

Quảng Ninh

UBND tỉnh bãi bỏ tiêu chuẩn có bằng Trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên đối với các chức danh thuộc đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

TTXVN - Các chức danh Trưởng, Phó trưởng phòng đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh sẽ không cần có bằng Trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên. Đây là nội dung chính của Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND về bãi bỏ một số nội dung của Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh vừa được UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành.

Theo đó, UBND tỉnh bãi bỏ tiêu chuẩn có bằng Trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên đối với các chức danh sau: Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị trực thuộc Sở, ban, ngành; Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành; cấp trưởng tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và chức danh cấp phó tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Tuy nhiên, các chức danh trên vẫn đòi hỏi tiêu chuẩn về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ như có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên (đối với công chức lãnh đạo, quản lý), chức danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương đương trở lên (đối với viên chức quản lý), năng lực và uy tín cũng như tiêu chuẩn khác theo quy định của Nhà nước.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 57/2021/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 về quy định tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh. Theo đó các vị trí, chức danh công tác trên đều đòi hỏi có bằng Trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên./.

PV

Xem thêm