Xây dựng Đảng

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tài liệu quý cho ngành Ngoại giao Việt Nam

Hà Nội

Đây là cuốn sách là tài liệu để mỗi người dân Việt Nam, cả trong nước và nước ngoài, bạn bè quốc tế hiểu rõ chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng ta.

Cuốn sách: "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam"" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Đỗ Bình/TTXVN)

TTXVN - Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức Lễ mắt cuốn sách: "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam"" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đánh giá về nội dung cuốn sách, nhiều chuyên gia, nhà ngoại giao cho rằng, những bài viết, bài phát biểu đã được chắt lọc, đúc kết từ nghiên cứu lý luận sâu sắc và hoạt động thực tiễn cách mạng phong phú của Tổng Bí thư; thể hiện tầm nhìn chiến lược, trí tuệ sáng suốt, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, đúng đắn của đồng chí đối với công tác đối ngoại, ngoại giao, góp phần phát triển tư duy lý luận của Đảng ta về đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Các ý kiến đều khẳng định, Cuốn sách là tài liệu quý giá cho các thế hệ cán bộ làm công tác đối ngoại, ngoại giao tham khảo, áp dụng vào thực tế, góp phần xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại.

* Định hướng rõ ràng và cụ thể về công tác đối ngoại

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cho biết, trước đây đã có nhiều tài liệu, sách báo viết về công tác đối ngoại, ngoại giao của Việt Nam nhưng đây là cuốn sách đầu tiên nói rõ về tính chất, bản chất của ngành ngoại giao Việt Nam, vừa nêu ra định hướng rất rõ ràng và cụ thể về công tác đối ngoại Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cho biết rất ấn tượng với bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc năm 2021. Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư đã nhấn mạnh về giá trị đặc sắc của "ngoại giao cây tre" Việt Nam. Tre là một loại cây đặc trưng của Việt Nam, rất dẻo dai nhưng cực kỳ vững chắc, gắn liền với lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đại sứ cho rằng, hình ảnh cây tre Việt Nam gắn với ngành Ngoại giao đúng là biểu tượng chính xác và đẹp đẽ nhất. Đại sứ nhất trí với các ý kiến của các chuyên gia đánh giá là cuốn sách đã nâng tầm lý luận và tư duy thực tiễn về chính sách đối ngoại và ngoại giao Việt Nam.

Về quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và nước bạn Lào, theo Đại sứ Nguyễn Bá Hùng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu ra những phương châm rất linh hoạt, dựa trên chân lý đơn giản được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập trước đây là: "giúp nhân dân nước bạn là tự giúp mình". Đó chính là chiến lược lớn trong quan hệ đối ngoại, thể hiện sách lược mềm dẻo, linh hoạt, chứa đựng tình cảm anh em, đồng chí thân thiết giữa hai dân tộc.

Trong những thập kỷ qua, Đảng, Nhà nước ta đã quán triệt, thực hiện tốt phương châm chiến lược này, góp phần vun đắp, phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào ngày càng bền vững và thêm nhiều thành tựu mới.

Đại sứ cho biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trực tiếp tham gia chỉ đạo cũng như thể hiện quan điểm qua những bài viết, bài phát biểu liên quan đến quan hệ hai nước, để lại ấn tượng hết sức sâu sắc trong đội ngũ lãnh đạo, cán bộ và nhân dân các dân tộc Lào. Đại sứ ví dụ, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại học Quốc gia Lào năm 2016 vẫn luôn được sử dụng như một tài liệu trong các trường học của Lào. Những phát biểu của Tổng Bí thư trong các cuộc họp giữa lãnh đạo hai nước đều được nước bạn lưu giữ, đúc kết lại và thường xuyên quán triệt tại các hội nghị, diễn đàn hay trong các sự kiện lớn. Quan điểm đối ngoại, ngoại giao mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" có thể nói đã được thể hiện rõ nét từ rất sớm trong hoạt động quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Lào.

“Nhiều học giả, chuyên gia của nước Lào có nhận xét, đánh giá cao nội dung của cuốn sách. Mong rằng, cuốn sách sớm được dịch ra nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Lào để có thể trở thành một tài liệu nghiên cứu”, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng chia sẻ.

*Tài liệu quý cho ngành Ngoại giao

Theo Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai, từ thực tiễn khách quan của công cuộc đổi mới đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có đánh giá sâu sắc: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”, tuy nhiên cũng đối mặt với không ít thách thức trong thế giới đang biến đổi nhanh chóng, phức tạp, khó lường; việc ra đời cuốn sách trong thời điểm hiện nay vô cùng có ý nghĩa.

Theo Đại sứ, nội dung cuốn sách một mặt thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về đường lối đối ngoại, mặt khác thể hiện rõ nét sinh động và toàn diện về phong cách ngoại giao mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam"; khắc họa góc nhìn đa dạng, nhiều chiều của những người làm công tác đối ngoại, nghiên cứu quan hệ quốc tế của các chính đảng và các nước về vai trò, đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc hình thành và phát triển nền ngoại giao toàn diện, hiện đại.

Đại sứ Phạm Sao Mai cho rằng, đây là cuốn sách có giá trị lý luận, thực tiễn đặc biệt quan trọng giúp các ban, bộ ngành, tổ chức Đảng và chính quyền các cấp triển khai thực hiện công tác đối ngoại. Đó cũng là tài liệu để mỗi người dân Việt Nam, cả trong nước và nước ngoài, bạn bè quốc tế hiểu rõ chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng ta.

Đại sứ Phạm Sao Mai vô cùng vinh dự được tham gia công tác trong những lần Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm Trung Quốc, cũng như các hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi tiếp lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc sang thăm Việt Nam. Đại sứ cho biết, trong chuyến thăm Trung Quốc vào cuối năm 2022 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo của Việt Nam và Trung Quốc đều bị cuốn hút bởi phong cách ngoại giao hiện đại, rất sâu sắc nhưng vô cùng gần gũi, giản dị với lập trường kiên định, khí chất kiên cường nhưng hết sức uyển chuyển, linh hoạt với tầm nhìn sâu rộng và kiến thức uyên bác của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng...

Có thể khẳng định, Cuốn sách tuyển chọn các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện... của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ mới. “Tôi tin tưởng rằng, cuốn sách sẽ là một kho tàng giá trị để các thế hệ cán bộ làm công tác đối ngoại tham khảo và áp dụng vào thực tế, góp phần xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại trong thời đại mới”, Đại sứ Phạm Sao Mai nhấn mạnh./.


Đỗ Bình

Tin liên quan

Xem thêm