Xây dựng Đảng

Hội thảo khoa học vận dụng nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tuyên Quang

Các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung, quán triệt, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Văn Thưởng)

TTXVN - Ngày 27/11, Tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội thảo khoa học vận dụng nội dung tác phẩm Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nghiên cứu, giảng dạy tại Trường Chính trị tỉnh, các Trung tâm Chính trị cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung như: Sự quán triệt, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhận diện các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác phát hiện, xử lý, giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, kinh tế; thực hiện quan điểm chỉ đạo “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền tỉnh Tuyên Quang ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hội thảo là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, nhằm tiếp tục khẳng định những giá trị to lớn về lý luận, thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nhất là về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Văn Thưởng

Tin liên quan

Xem thêm