Quốc hội với Cử tri

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm việc tại Đắk Lắk

Đắk Lắk

Ước thực hiện năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 1,5 - 2%/năm so với năm 2022; tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm 3 - 4%/năm so với năm 2022.

 Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại cuộc làm việc với tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN).

TTXVN - Ngày 19/7, Đoàn giám sát của Quốc hội do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn, đã làm việc với tỉnh Đắk Lắk về “Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, qua hơn hai năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển chung của tỉnh và các mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Qua đó, diện mạo nông thôn, miền núi có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống của nhân dân vùng nông thôn từng bước được cải thiện; giảm tỷ lệ hộ nghèo; môi trường nông thôn chuyển biến đáng kể, nhiều vùng nông thôn đã xây dựng và hình thành mô hình cảnh quan xanh - sáng - sạch - đẹp.

Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh Đắk Lắk được giao hơn 4.555 tỷ đồng để thực hiện, trong đó ngân sách Trung ương 3.375 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 1.180 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 6/2023, toàn tỉnh có 74/151 xã đạt chuẩn nông thôn mới, một đơn vị cấp huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới; một xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ước thực hiện năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 1,5 - 2%/năm so với năm 2022; tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm 3 - 4%/năm so với năm 2022.

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Cũng theo ông Nguyễn Tuấn Hà, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia tại Đắk Lắk còn nhiều khó khăn, hạn chế như: Tiến độ xây dựng, ban hành thể chế, chính sách, hướng dẫn quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của Trung ương còn chưa kịp thời. Một số dự án, nội dung thành phần chưa thể triển khai thực hiện và giải ngân do chưa có hướng dẫn đầy đủ của Trung ương hoặc còn nội dung hướng dẫn chưa thống nhất, chưa phù hợp với quy định, gây lúng túng trong công tác xây dựng và ban hành văn bản của địa phương, được quy định theo phân cấp; đồng thời, ảnh hưởng đến tiến độ giao chi tiết kế hoạch vốn hằng năm để triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, nội dung, đối tượng các chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 có nhiều điểm mới, đặc biệt là Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bảo dân tộc thiểu số, nên công tác rà soát, xác định tiêu chí tính điểm phân bổ, xác định danh mục dự án đầu tư còn nhiều lúng túng, ảnh hưởng tiến độ giao kế hoạch, triển khai thực hiện và giải ngân…

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc khẩn trương hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung các Thông tư hướng dẫn triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tại Công văn số 555/TTg-QHĐP ngày 16/6/2023. Cùng với đó, xem xét quy định về việc thực hiện phân định đối với các xã, phường, thị trấn không thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi để địa phương làm cơ sở xây dựng và triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách phù hợp; xem xét, điều chỉnh các chỉ tiêu, mục tiêu, lộ trình thực hiện các mục tiêu của Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo hướng cho phép địa phương lựa chọn nội dung, dự án thành phần có nhu cầu bức xúc, cấp thiết đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả trong triển khai chính sách…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận, đánh giá cao tỉnh Đắk Lắk đã chủ động, tích cực trong chỉ đạo và thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia; góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, miền núi, đời sống nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị tỉnh Đắk Lắk tiếp tục quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; phát huy những cách làm hay, hiệu quả trong quá trình thực hiện; tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị trong triển khai thực hiện, đặc biệt có sự thống nhất trong chủ trương, cách làm theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; rà soát toàn bộ chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể của các chương trình mục tiêu quốc gia để đánh giá mức độ hoàn thành nhằm dốc sức thực hiện và đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đề ra; quan tâm xử lý vấn đề đất ở, đất sản xuất đối với đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường kiểm tra, xử lý các vấn đề an ninh trật tự nhằm bảo đảm ổn định an ninh để phát triển kinh tế - xã hội./.

Tuấn Anh

Tin liên quan

Xem thêm