Chính phủ hành động

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

Bộ Tài chính đã kịp thời trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cấp thẩm quyền ban hành các giải pháp chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)

TTXVN - Chiều 27/12, dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm và những kết quả tích cực Bộ Tài chính đã đạt được trong năm 2023.

Đáng chú ý là Bộ Tài chính đã chủ động tham mưu, kịp thời trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cấp thẩm quyền ban hành các giải pháp chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong điều hành chính sách tài khóa, Bộ Tài chính đã chủ động, linh hoạt, kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các chính sách hiệu quả để hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, phấn đấu tăng thu, quản lý chặt chẽ, tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước.

Nhờ chủ động trong điều hành và vận dụng hiệu quả nhiều giải pháp quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, ngành Tài chính đã đảm bảo nguồn lực cân đối ngân sách các cấp, nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ quan trọng cấp bách phát sinh, song vẫn kiểm soát được bội chi, nợ công trong phạm vi Quốc hội quyết định 4%GDP.

Bộ Tài chính đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện các chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công, bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững; tăng cường quản lý, giám sát, kiểm soát bội chi và vay nợ của ngân sách địa phương.

Kết quả thu ngân sách nhà nước đến hết ngày 25/12/2023 đạt 1.693,5 nghìn tỷ đồng, tăng 4,5% so với dự toán, trong đó ngân sách trung ương tăng 4,6%, ngân sách địa phương tăng 4,4%; đã thực hiện miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất khoảng 193,4 nghìn tỷ đồng.

Phó Thủ tướng cho biết, tổng chi ngân sách nhà nước ước đến hết ngày 31/12/2023 đạt khoảng 1.730 nghìn tỷ đồng, bằng 83% dự toán. Trong đó chi đầu tư phát triển ước tăng so với cùng kỳ năm 2022 cả về quy mô vốn (tăng 144 nghìn tỷ đồng) và tỷ lệ giải ngân (đạt 81,9% kế hoạch so với 75,1% năm 2022), phấn đấu cả năm (đến hết ngày 31/01/2024) đạt 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Phó Thủ tướng đánh giá cao ngành Tài chính đã đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử, sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác công khai, thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước; tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)

Phó Thủ tướng cho biết, tại Hội nghị Trung ương 8 và Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV đã thông qua các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2024, trong đó, tăng trưởng kinh tế 6 - 6,5%, kiểm soát lạm phát khoảng 4-4,5%, tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Phó Thủ tướng lưu ý, đây là nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng. Những kết quả đạt được trong năm 2024 sẽ tạo tiền đề để phấn đấu hoàn thành cao nhất Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2021-2025, chuẩn bị thế và lực để tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tiếp theo.

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính căn cứ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 cùng các chỉ đạo của Chính phủ, tình hình thực tiễn, triển khai ngay kế hoạch, chương trình hành động và chỉ đạo thực hiện quyết liệt ngay từ những ngày đầu của năm 2024. Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan ở trung ương, điều hành chính sách tài khóa chủ động, phù hợp. Bộ tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách đã ban hành và dự kiến ban hành để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành cao nhất các mục tiêu của Kế hoạch năm 2024 đã đề ra.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính tiếp tục tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách tài chính - ngân sách nhà nước, đẩy nhanh xây dựng Chính phủ số. Phấn đấu hoàn thành tất cả các đề án, văn bản pháp quy được giao theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Chính phủ.

Bộ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các luật thuế và quy định có liên quan để mở rộng cơ sở thu, các hoạt động thương mại điện tử, khai thác hiệu quả nguồn lực từ đất đai, cơ sở hạ tầng; các giải pháp chính sách thuế, phí, lệ phí phù hợp với tình hình thực tế để tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, tiết giảm chi phí cho sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Lưu ý việc tập trung làm tốt công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thu phát sinh; Phó Thủ tướng nhắc đến việc rà soát, nắm chắc nguồn thu, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thu, tiếp tục mở rộng cơ sở thuế cả về đối tượng lẫn địa bàn, nhất là đối với dịch vụ ăn uống, giải trí... Nghiên cứu, áp dụng các giải pháp, công cụ phân tích dữ liệu phù hợp để quản lý rủi ro, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi giả mạo, gian lận về hóa đơn; chống thất thu thuế, chống chuyển giá; quản lý có hiệu quả các nguồn thu mới phát sinh từ các giao dịch thương mại điện tử. Quyết liệt xử lý, đôn đốc thu hồi nợ thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế; phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước.

Phó Thủ tướng đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, lãnh đạo các cấp phải vào cuộc, chỉ đạo sát sao thực hiện các giải pháp về tài chính ngân sách đã được Quốc hội, Chính phủ quyết định và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Các địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế, Hải quan tăng cường quản lý thu, nghiêm túc thực hiện các quy định về sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần chống thất thu, chống chuyển giá, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính như yêu cầu tại các công điện gần đây của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, Bộ Tài chính tổ chức điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; điều hành giá, kiểm soát lạm phát theo đúng mục tiêu đã đề ra; phát triển hiệu quả các thị trường tài chính, chứng khoán, bảo hiểm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách trong thực thi công vụ./.

Chu Thanh Vân

Tin liên quan

Xem thêm