Chính phủ hành động

100% cơ sở triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip

Hơn 55 triệu lượt tra cứu thông tin khi khám, chữa bệnh bằng căn cước công dân, đơn giản hóa thủ tục và tiết kiệm thời gian cho người dân.

Nhiều kết quả nổi bật

Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030, từ năm 2022 đến nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong số 32 nhiệm vụ được giao, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hoàn thành 24 nhiệm vụ, còn 8 nhiệm vụ thường xuyên và trong hạn. Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm đã kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, xác thực hơn 95 triệu thông tin, trong đó có khoảng 86,6 triệu người đang tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chiếm 97% tổng số người tham gia.

Đáng chú ý, hiện nay, 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip, với hơn 55 triệu lượt tra cứu, giúp đơn giản hóa thủ tục và tiết kiệm thời gian cho người dân.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tích cực phối hợp với các bộ, ngành triển khai đẩy mạnh chi trả các chế độ bảo hiểm không dùng tiền mặt, liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử, triển khai sổ sức khỏe điện tử…/.

PV

Tin liên quan

Xem thêm