Chính phủ hành động

Thêm nguồn lực khắc phục hậu quả bom mìn tại Quảng Trị

Quảng Trị

Tỉnh đã thực hiện hiệu quả các hoạt động lồng ghép khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh vào kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội.

Di rời bom mìn (Ảnh: TTXVN phát)

TTXVN-Theo Ban Chỉ đạo khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tỉnh Quảng Trị, từ năm 2021 - 2023, tỉnh đã có 47 dự án, viện trợ phi dự án mới trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn phục vụ phát triển kinh tế, xã hội do các tổ chức, dự án phi Chính phủ nước ngoài thực hiện. Tổng vốn tài trợ cam kết đến tháng 3/2026 đạt trên 57,5 triệu USD.

 Trong 3 năm qua, tỉnh đã rà phá được 18.568 ha đất bị ô nhiễm bom mìn, đạt 124% kế hoạch; phát hiện xử lý an toàn trên 76.870 bom mìn và vật liệu nổ; hoàn thành khảo sát kỹ thuật và phi kỹ thuật tại 690 thôn, chiếm 86% tổng số thôn của tỉnh. Từ năm học 2021- 2022 đến nay, 100% cơ sở sở giáo dục cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở trên địa bàn tỉnh đã đưa nội dung giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn vào giảng dạy cho học sinh. Hệ thống cơ sở dữ liệu về nạn nhân bom mìn được thống kê đầy đủ và đồng bộ, từ đó lập kế hoạch ưu tiên và hoạch định chính sách trong hỗ trợ hiệu quả nạn nhân, gia đình nạn nhân bom mìn.

 Tỉnh đã thực hiện hiệu quả các hoạt động lồng ghép khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh vào kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tỉnh Quảng Trị tiếp tục xúc tiến vận động viện trợ từ các nhà tài trợ quốc tế để hỗ trợ hoàn thành hoạt động khảo sát bom mìn; khẩn trương hoàn thiện bộ tiêu chí “tỉnh an toàn” với bom mìn; tổ chức xây dựng và triển khai các đề án, dự án rà phá bom mìn đảm bảo an toàn cho người dân, phát triển kinh tế, xã hội.

 Quảng Trị là tỉnh bị ô nhiễm bom mìn nặng nhất toàn quốc sau chiến tranh, với trên 81% diện tích đất và 141/141 xã, phường thị trấn. Theo Trung tâm Hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị, từ năm 1975 đến nay, bom mìn và vật liệu nổ đã gây thương vong cho hơn 8.540 người trên địa bàn; trong đó có 3.432 người chết, còn lại là bị thương. Đặc biệt, trong số người thương vong do bom, mìn, trẻ em dưới 16 tuổi chiếm 31%.

 Quảng Trị hướng đến mục tiêu là “tỉnh an toàn” với bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh vào năm 2025. Mục tiêu này không có nghĩa là các loại bom mìn được rà phá hết mà hướng đến việc hoàn thành khảo sát, lập bản đồ các khu vực bị ô nhiễm bom mìn để giám sát quản lý, định hướng mục tiêu giải quyết; 100% người dân được trang bị kiến thức và được cung cấp các dịch vụ hỗ trợ để sống, làm việc an toàn, phấn đấu giảm thiểu tai nạn do bom mìn gây ra. Các loại bom, mìn nguy hiểm nhất được xử lý; những khu vực ô nhiễm bom, mìn cao có nhu cầu sử dụng đất sẽ được khoanh vùng để rà sạch; khu vực còn lại được kiểm soát và xử lý theo thứ tự ưu tiên, phù hợp với nhu cầu sử dụng đất./.

Nguyên Lý

Xem thêm