Chính phủ hành động

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên ký giao ước thi đua năm 2024

Đắk Lắk

Cụm thi đua Ban Tổ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên (Cụm thi đua số III) ký giao ước thi đua năm 2024.

Ông Cao Hoàng Sơn, Vụ trưởng Vụ II, Ban Tổ chức Trung ương, phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)

TTXVN - Ngày 8/12, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Cụm thi đua Ban Tổ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên (Cụm thi đua số III gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2023, phát động và ký giao ước thi đua năm 2024.

Năm 2024, Ban Tổ chức các tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua số III tập trung tham mưu cấp ủy triển khai kịp thời, đồng bộ chủ trương, giải pháp lớn về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; triển khai Nghị quyết Trung ương 4,5,6,7 (khóa XIII) và các quy chế, quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng thời, Ban Tổ chức các tỉnh, thành phố trong Cụm tiếp tục tham mưu sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và nâng cao hiệu quả quản lý biên chế; thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tham mưu nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng…

Năm 2023, Ban Tổ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy trong khu vực cùng với toàn ngành phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Nổi bật là, các đơn vị đã chủ động tham mưu cho cấp ủy triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng chương trình, kế hoạch công tác năm 2023, góp phần cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Tổ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy tập trung tham mưu ban hành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận Trung ương 6,7 khóa XIII gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đơn vị; kịp thời quán triệt, triển khai các văn bản mới của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực Miền Trung – Tây Nguyên ký giao ước thi đua năm 2024. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy tập trung tham mưu kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, ngành đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao; chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát triển đảng viên; hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên.

Ban Tổ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy đẩy mạnh kiểm tra, giám sát và công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tổ chức, xây dựng Đảng, bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại Hội nghị, Cụm thi đua số III thông báo kết quả bình xét thi đua, thống nhất đề nghị Ban Tổ chức Trung ương trao tặng Cờ Thi đua đơn vị xuất sắc ngành tổ chức xây dựng Đảng cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa, tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023./.


Anh Dũng

Tin liên quan

Xem thêm