An sinh

12.455 cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp

Hà Nội

Hơn 86,9 triệu thông tin nhân khẩu có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm được xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Chu Mạnh Sinh cùng Đoàn Công tác Chính phủ kiểm tra việc triển khai thí điểm hai nhóm dịch vụ công tại Bộ phận “Một cửa” UBND xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. (Ảnh: TTXVN)

TTXVN - Tính đến ngày 20/6, đã có trên 86,9 triệu thông tin nhân khẩu có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm được xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây là kết quả thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), được Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết ngày 25/6.

Hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đã cung cấp, chia sẻ trên 117,5 triệu lượt bản ghi thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Toàn quốc đã có 12.455 cơ sở triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp (đạt 97,27% tổng số cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc), với trên 29,2 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp phục vụ làm thủ tục khám, chữa bệnh.

Cũng theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn ngành đã tiếp nhận gần 50 triệu hồ sơ giao dịch điện tử (chiếm 85% tổng số hồ sơ cả trực tiếp và trực tuyến được tiếp nhận).

Hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý gia hạn 15.756 thẻ bảo hiểm y tế thông qua dịch vụ Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng thông qua Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thực hiện liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; liên thông đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí, đến nay, Bảo hiểm xã hội Hà Nội và Hà Nam (2 địa phương triển khai thí điểm) đã tiếp nhận và giải quyết 39.440 hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và 1.361 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí qua 2 nhóm dịch vụ công liên thông này.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tích hợp thành công dịch vụ công “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia từ ngày 12/4/2022 và đã tiếp nhận từ Cổng Dịch vụ công quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp cho 166.512 trường hợp.

Phối hợp, hỗ trợ Bộ Y tế liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử, hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận tổng số 484.482 dữ liệu giấy khám sức khỏe hợp lệ của 1.034 cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc; 138.146 dữ liệu giấy chứng sinh của 1.055 cơ sở khám, chữa bệnh; 1.637 dữ liệu giấy báo tử của 314 cơ sở khám, chữa bệnh./.

Vân Phương

Xem thêm