An sinh

Thêm hai huyện của Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới

Trà Vinh

Trà Vinh đang tập trung nhiều giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước năm 2025. Hiện, tỉnh đã hoàn thành 5/8 tiêu chí với nhiệm vụ này.

Xã Long Đức, thành phố Trà Vinh - Xã nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh Trà Vinh

TTXVN-Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận hai huyện Cầu Ngang và Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) đạt chuẩn nông thôn mới.

Đến nay, tỉnh Trà Vinh có 8/9 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Trà Vinh đang tập trung nhiều giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước năm 2025. Hiện, tỉnh đã hoàn thành 5/8 tiêu chí với nhiệm vụ này.

Đối với 85 xã trên địa bàn tỉnh, 100% xã đã đạt chuẩn xã nông thôn mới; 38 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (gồm Long Đức (thành phố Trà Vinh), An Phú Tân (huyện Cầu Kè) và An Trường (huyện Càng Long).

Trong năm 2023, tỉnh đặt mục tiêu có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; mỗi đơn vị cấp huyện có một xã nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới (huyện cuối cùng, hiện đã đạt 5/9 tiêu chí). Huyện Cầu Kè đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đã đạt 4/9 tiêu chí chuẩn này).

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh yêu cầu, hai huyện Trà Cú, Cầu Kè đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, cố gắng hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương thẩm định trong tháng 11/2023. Bên cạnh đó, các địa phương cần nâng chất các tiêu chí theo Bộ tiêu chí giai đoạn mới.

Trong thực hiện các chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, các địa phương chú trọng tiêu chí liên quan đến nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo, môi trường… Các địa phương hỗ trợ nông dân tổ chức lại sản xuất, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; vận động tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã để sản xuất hàng hóa tập trung và dễ tiếp cận chính sách hỗ trợ, đồng thời giảm chi phí đầu vào, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Tỉnh khuyến khích chủ thể có sản phẩm chủ lực là thế mạnh ở các địa phương tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) để nâng cao giá trị sản phẩm và có thị trường tiêu thụ bền vững. Mỗi xã phải có một Hợp tác xã hoạt động hiệu quả và có ít nhất một sản phẩm OCOP…/.

Thanh Hòa

Xem thêm