An sinh

Từ 1/7, liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi trong cả nước

Hà Nội

34.004 hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và 1.220 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí được thực hiện qua hai nhóm dịch vụ công liên thông phục vụ đời sống, an sinh người dân.

Anh Đinh Tiến Hoàng (xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) nhận giấy khai sinh và thẻ BHYT cho con gái - là trẻ em dưới 6 tuổi đầu tiên trên cả nước được cấp theo dịch vụ công liên thông. (Ảnh: TTXVN)

TTXVN - Hai nhóm dịch vụ công liên thông "Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng" được thực hiện thí điểm từ tháng 11/2022, tại Hà Nội và Hà Nam.

Đây là một trong những nhiệm vụ thuộc Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ này, Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thực hiện.

Với việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính này, người dân chỉ cần khai báo thông tin một lần để giải quyết ba thủ tục hành chính, cắt giảm bớt các giấy tờ, thời gian giải quyết, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí đi lại. Các cơ quan quản lý Nhà nước, đặc biệt ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giảm chi phí sao in hồ sơ, kết quả giải quyết, thời gian luân chuyển hồ sơ; khắc phục tình trạng sai lệch thông tin, làm giả hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân của cơ quan hành chính Nhà nước.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, đến ngày 30/5, Bảo hiểm Xã hội hai địa phương đã tiếp nhận và giải quyết 34.004 hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và 1.220 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí được thực hiện qua hai nhóm dịch vụ công liên thông này.

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Chu Mạnh Sinh cùng Đoàn Công tác Chính phủ kiểm tra việc triển khai thí điểm hai nhóm dịch vụ công tại Bộ phận “Một cửa” UBND xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. (Ảnh: TTXVN)

Sau thời gian thí điểm, hai nhóm dịch vụ công trên sẽ được triển khai rộng rãi trên toàn quốc, tiếp tục đem tới nhiều thuận lợi cho người dân. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 706/QĐ-BHXH và 976/QĐ-BHXH về quy trình liên thông điện tử giải quyết nhóm thủ tục hành chính liên thông "Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí"; "Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi" trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, đối với dịch vụ công liên thông "Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí" được triển khai trên phạm vi cả nước bắt đầu từ ngày 15/6. Theo quy định, trình tự thực hiện thủ tục hành chính liên thông này thực hiện tại cơ quan Bảo hiểm Xã hội đối với 6 trường hợp:

(1) Người chết thuộc các trường hợp người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng;

(2) người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên;

(3) người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên;

(4) người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên hoặc có tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên;

(5) người đang chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp hằng tháng;

(6) người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Cá nhân thực hiện đăng ký khai tử cho người chết thuộc các trường hợp 1, 2, 3, 4, 5 nêu trên có đề nghị cơ quan Bảo hiểm Xã hội giải quyết hưởng trợ cấp mai táng hoặc thuộc trường hợp 6 nêu trên được cơ quan có thẩm quyền chuyển Trích lục khai tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thông qua phần mềm dịch vụ công liên thông đến cơ quan Bảo hiểm xã hội để cấp quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hằng tháng. Trên cơ sở đó, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết trợ cấp mai táng hoặc thủ tục thôi hưởng trợ cấp tuất hằng tháng đối với các trường hợp này theo quy định.

Đối với dịch vụ công liên thông "Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi" sẽ được triển khai trên phạm vi cả nước bắt đầu từ ngày 1/7/2023. Theo đó, cha/mẹ/người giám hộ/người thân của trẻ em dưới 6 tuổi chỉ cần thực hiện kê khai đầy đủ, chính xác tờ khai điện tử liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi theo mẫu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Sau khi nhận được hồ sơ điện tử từ phần mềm dịch vụ công liên thông, cơ quan Bảo hiểm Xã hội sẽ thụ lý, giải quyết theo quy định. Đối với hồ sơ hợp lệ, thời gian cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản điện tử giấy khai sinh và thông tin, dữ liệu điện tử từ phần mềm dịch vụ công liên thông./.

Vân Phương

Tin liên quan

Xem thêm