An sinh

Trà Vinh đặt mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước năm 2025

Trà Vinh

Đến tháng 5/2023, Trà Vinh có 85/85 xã đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới, 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, một xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Trà Vinh có xã nông thôn mới nâng cao đầu tiên. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN).

TTXVN - Đề án xây dựng tỉnh Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước năm 2025 đã được UBND tỉnh thực hiện với nhiều giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm.

Với các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2016 - 2021, các xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023, tỉnh sẽ rà soát, hoàn thiện các tiêu chí; trong đó, tập trung vào các tiêu chí có nguy cơ không duy trì được mức đạt chuẩn như: giao thông, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, môi trường, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, chất lượng môi trường sống…

Với các huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025, tỉnh tập trung nguồn lực Trung ương, địa phương phân bổ xây dựng hoàn thiện các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí khó đạt về y tế - văn hóa - giáo dục, kinh tế, môi trường, mệ thống chính trị - an ninh trật tự - Hành chính công.

Địa phương đầu tư nâng chất hoàn thiện các tiêu chí, cập nhật các tiêu chí theo yêu cầu mới với các đơn vị cấp huyện đã đạt chuẩn huyện nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2021. Với các huyện dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tỉnh rà soát, điều chỉnh phù hợp theo định hướng phát triển đô thị.

Một góc ấp Sa Bình, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN).

Năm 2023, tỉnh phấn đấu đưa huyện Trà Cú (huyện cuối cùng) đạt chuẩn nông thôn mới và huyện Cầu Kè đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hiện, Trà Cú đạt 5/9 tiêu chí huyện nông thôn mới; Cầu Kè đạt 4/9 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao. Trà Vinh đặt mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước năm 2025, 100% huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 20% huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Nguyễn Trung Hoàng cho biết, tổng kinh phí thực hiện Đề án trong giai đoạn 2023 - 2024 là gần 16.000 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách trực tiếp xây dựng trên 466 tỷ đồng, vốn lồng ghép hơn 1.510 tỷ đồng, vốn tín dụng 12.250 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp trên 721 tỷ đồng, số tiền còn lại do người dân tự nguyện đóng góp.

Đến tháng 5/2023, Trà Vinh có 85/85 xã đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới, 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, một xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Địa phương có 6/9 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới./.

Thanh Hòa

Xem thêm