An sinh

Từ 15/6/2023: Áp dụng Quy trình liên thông điện tử giải quyết nhóm thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Nhóm thủ tục hành chính gồm: “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí”.

TTXVN - Theo Quyết định số 706/QĐ-BHXH ngày 19/5/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ 15/6/2023, trình tự thực hiện TTHC liên thông "Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí" trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thực hiện tại cơ quan Bảo hiểm Xã hội đối với người chết thuộc các trường hợp sau:

Nguồn: TTXVN

Xem thêm